Home > De ingrepen > Wijsheidstanden & extracties

Wijsheidstanden & extracties

Een extractie is een tandheelkundige ingreep die bestaat uit het verwijderen van een tand of kies. In dit geval wordt de wijsheidstand verwijderd.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Röntgenfoto's

Bij het verwijderen van een wijsheidstand is steeds een overzichtsfoto gemaakt. Deze wordt meegegeven door uw tandarts of ter plaatste genomen. Hierop kan de arts de ligging van de wijsheidstanden beoordelen en de positie van de gevoelszenuwen van de onderlip inschatten. Indien een recente overzichtsradiografie van uw gebit genomen werd door uw tandarts, dient deze beschikbaar te zijn de dag van de ingreep. Zo niet zijn we genoodzaakt een nieuwe röntgenfoto te vervaardigen. Deze wordt maar om de twee jaar terugbetaald door uw mutualiteit. Voor het maken van een röntgenfoto moet u oorbellen en piercings uitdoen.


Ingreep

De artsen en verpleegkundigen die u behandelen hebben een masker voor de mond en steriele handschoenen aan. Tijdens de behandeling wordt het tandvlees losgemaakt, zo nodig wordt ook bot rond de tand of wortelrest weg geboord. Meestal hecht men het tandvlees met materiaal dat vanzelf oplost, een enkele keer met hechtmateriaal dat verwijderd moet worden. Indien uw wijsheidstanden werden weggenomen, zal u wakker worden in de ontwaakzaal met een ice-pack. Deze laat u aan om de zwelling zoveel mogelijk te reduceren.

Soms laat men een wiekje in de wonde achter. Moeten hechtingen of een wiekje worden verwijderd, dan krijgt u een vervolgafspraak. Soms moet u na de ingreep op een compres bijten. Hierdoor geeft u extra druk op de wond waardoor het bloeden stopt. Na ongeveer een half uur mag u dit compres weggooien.


Post-operatief

Het is beter de dag van de ingreep de mond zo weinig mogelijk te spoelen. U kunt wel de tanden poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wonde de eerste dagen. Ook kunt u de eerste dagen na de behandeling beter niet roken of alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond. Ga bij warm weer de eerste drie dagen na de behandeling niet teveel in de zon zitten. De kans op extra zwelling is dan groot.

Door het verwijderen van de tand of wortelrest ontstaat een gaatje in het kaakbot. Dit groeit dicht over een periode van enkele maanden. Pas op met hete dranken en warm voedsel totdat de verdoving is uitgewerkt. U zou ongemerkt uw mond kunnen verbranden. U mag alles eten en drinken. Als u last hebt van de behandeling kunt u de eerste dagen het beste zacht voedsel eten. Geleidelijk kunt u dan weer uw normale voeding nemen. Na het verwijderen van een wijsheidstand van de onderkaak wordt een wiekje geplaatst. Dit dient na één week te worden verwijderd tijdens een controleraadpleging.

DSC_0664.jpg

Nazorg

Nabloeding
Tot 24 uur na de ingreep kan de wond enigszins nasijpelen. Dat houdt vanzelf op. Wanneer het bloeden erger wordt mag u absoluut niet spoelen. Belangrijk is dat druk op de wonde wordt uitgeoefend. U kan het volgende doen:

  • Neem een compresje of een schone zakdoek.

  • Maak daarmee de mond schoon en droog.

  • Pak een tweede compresje en vouw dat dubbel.

  • Leg dit opgevouwen compresje op de wonde.

  • Hou de tanden een half uur stevig op elkaar.

Pijn
De verdoving is na ongeveer twee uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Pijnstillers worden best opgestart voor de pijn opkomt. Ibuprofen 600mg driemaal daags en paracetamol 1000 mg viermaal daags worden aangeraden. Indien nodig kunnen beiden gecombineerd worden. U neemt best geen aspirinederivaten. Door de operatie kan de wang opzetten. De zwelling is na twee dagen het hevigst en verminderd daarna. Soms ontstaat ook een bloeduitstorting. De wang verkleurt dan en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weer weg. De mondopening kan vanaf de tweede dag wat minder zijn dan gebruikelijk. Dit herstelt zich terug na ongeveer een week.


contact

U kan contact opnemen met de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde op het nummer 03 760 23 05

U neemt best contact op wanneer:

• u koorts krijgt boven 39 graden Celsius (een geringe verhoging is normaal)
• na vier of vijf dagen de pijn of zwelling niet afneemt maar juist erger wordt
• de wond blijft bloeden, nadat u de wond een half uur heeft dichtgehouden met een gaasje
• u vragen heeft of zich ongerust maakt.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60