Home > De ingrepen > Spataders

Spataders

Spataders of varices zijn verwijdingen van de aderen die uitgezet blijven door bloedstuwing. Naast klassieke chirurgie worden spataders vandaag ook meer en meer niet-invasief behandeld.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Pre-operatief

Het is aangeraden om voor de ingreep de zone te scheren zoals besproken met uw arts. Wanneer u ongeschoren naar het ziekenhuis komt, zal de verpleging dit voor u doen.


Opname

DAGZ-30.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

DSC_0644.jpg

U bent ongeveer twee à drie uur van de kamer weg en in totaal verblijft u een achttal uren in het ziekenhuis. Binnen het ziekenhuis worden varices chirurgisch behandeld op twee verschillende wijzen:

Stripping
Bij deze techniek wordt de lekkende ader, meestal de vena saphena magna, verwijderd. Via een kleine incisie aan de lies wordt de vena saphena magna onderbonden ter hoogte van de verbinding naar de diepe aders. Dit wordt een crossectomie genoemd. In de vena saphena magna wordt dan een soort katheter opgeschoven dit thv het onderbeen terug naar buiten kan gehaald worden. Dan wordt de katheter met de daarop vastgeknoopte ader is zijn geheel verwijderd (ook wel stripping genoemd). De kronkelige zijtakken worden via mini-incisies opgevist en naar buiten getrokken (flebectomieën).

Endoveneuze behandeling of radiofrequentie ablatie
Bij deze nieuwere techniek blijft de zieke ader (meestal vena saphena magna) ter plaatse, maar hij wordt ‘van binnenuit’ dichtgemaakt, hetzij met laserlicht, hetzij met ultratonen. Er kan dan geen bloed meer door de ader stromen zodat de druk in de ader en de zijtakken wegvalt. De kronkelige zijtakken worden op de zelfde manier opgevist en uitgetrokken.


Post-operatief

Na de ingreep blijft u een tijdje op de ontwaakzaal en komt u terug op de kamer indien u goed wakker bent en uw bloeddruk en pols stabiel zijn.

De wonde
Na de ingreep wordt het been in een stevig wattenverband gewikkeld. Dit verband wordt door de verpleging verwijderd in opdracht van de arts. De kleefpleisters worden gecontroleerd en zo nodig vervangen. Uw steunkous wordt dan aangetrokken. Deze dient de eerste week dag en nacht gedragen te worden. Nadien nog vier weken overdag. Douchen mag nadat de kleefpleisters verwijderd zijn, met een ligbad dient nog een week langer gewacht te worden. Na één week wordt afhankelijk van de behandelend arts een nieuwe raadpleging voorzien. Dit kan echter ook bij de huisarts. De eerste maanden na de ingreep vermijd je best langdurige blootstelling aan de zon, sauna en Turkse baden.

DSC_0664.jpg

Mobiliteit
Het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk rondstapt en uw activiteiten hervat.  Langdurig staan dient nog vermeden te worden en als u rust legt u de benen best omhoog.

Complicaties
Af en toe kunnen harde knobbels voelbaar zijn. Dit is een ophoping van wat oud bloed en meestal resorbeert dit spontaan over verloop van tijd (soms enkele weken). Soms gaat dit gepaard met een oker-verkleuring van de huid die enkele maanden kan aanhouden.

Bij de endoveneuze behandeling kan soms een ontstekingsreactie rond de ader ontstaan (peri-flebitis) met pijn en roodheid. Dit is meestal tijdelijk en kan behandeld worden door een ontstekingsremmer in te nemen. Antibiotica of bloedverdunners zijn niet nodig in dit geval.


Contact

Bij vragen of problemen kan u de consultatie thorax- en vaatheelkunde bereiken op het nummer: 03 760 86 05

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60