Home > De ingrepen > Trommelvliessluiting

Trommelvliessluiting

Wanneer een gaatje in het trommelvlies aanwezig is, kan het wenselijk zijn dit via een ingreep te laten herstellen. Dit om enerzijds het gehoor te gaan verbeteren en anderzijds om het oor weer waterbestendig te maken.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt..


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.

DAGZ-61.jpg

Ingreep

Uil pediatrie-1 (2).jpg
 

De ingreep verloopt meestal via een insnede achter het oor. Het oor wordt vervolgens omgeklapt en zo wordt een mooi zicht verkregen op het trommelvlies. De zieke randen van de trommelvliesperforatie worden verwijderd. Een vliesje afkomstig van de kauwspier boven het oor gelegen of een stukje kraakbeen uit het oor worden gebruikt om onder het gaatje in het trommelvlies te plaatsen. Vervolgens moet het gezonde resterende trommelvlies opnieuw over het vliesje of kraakbeen dichtgroeien. Er wordt een oplosbaar verband achter het trommelvlies geplaatst. Ook op het trommelvlies en in het oor komt een verband dat gedurende ruim een week ter plaatse dient te blijven. Verschillende postoperatieve controles zijn voorzien.


Post-operatief

Na de ingreep is de gehoorgang afgesloten en zal men tijdelijk minder goed horen. Soms is de wonde wat gevoelig en wordt er pijnmedicatie gegeven

Hygiëne en activiteit
Na de ingreep wordt aangeraden gedurende 6 weken water in het oor te vermijden en geen zware fysieke inspanningen te doen die druk naar het oor doen toenemen.

Hond+pediatrie-1+%283%29.jpg

Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de dienst NKO (03 760 23 23) of de dienst Spoedgevallen (03 760 60 00)