Trommelvliesbuisjes

Trommelvliesbuisjes (diabolo's) kunnen om twee redenen geplaatst worden. Enerzijds omwille van langdurige of terugkerende episodes van vocht in het middenoor, anderzijds omwille van herhaalde episodes van acute oorontsteking. Middenooronstekingen zijn doorgaans het gevolg van het onvoldoende werken van de buis van Eustachius.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-61.jpg

U wordt verwacht op het geplande uur aanwezig te zijn in het ziekenhuis. Gelieve u aan te melden aan de balie van campus Lodewijk De Meesterstraat. De ingreep is voorzien in de loop van de voormiddag. Na de ingreep blijft uw kind nog even onder toezicht op de operatieafdeling totdat het voldoende wakker is en zelf spontaan ademt. Nadien wordt uw kind teruggebracht.Uw kind zal reeds rond de middag naar huis kunnen.

De volgorde van de ingrepen wordt bepaald door de leeftijd van de kinderen. Gelieve hiervoor begrip te hebben.


Ingreep

 

Nadat uw kindje (wanneer u dit wenst in uw aanwezigheid) in slaap is gebracht, wordt via de gehoorgang een kleine insnede gemaakt in het trommelvlies. Het middenoorvocht wordt geaspireerd en het trommelvliesbuisje wordt geplaatst. Er bestaan verschillende soorten diabolo’s met elk hun specifieke indicaties. De courant geplaatste diabolo’s worden gemiddeld na 6 maand uitgestoten uit het trommelvlies. In heel zeldzame gevallen dienen ze onder algemene verdoving verwijderd te worden.

Uil pediatrie-1 (3).jpg

Post-operatief

Vlinder pediatrie-1 (2).jpg

Koorts
De eerste dagen na de ingreep kan lichte koorts optreden. Er kan dan een koortswerend middel toegediend worden. (NB: koortswering = pijnstilling, zie verder)

Vochtverlies
Vochtverlies uit het oortje gedurende de eerste dagen is niet ongewoon. Als dit vochtverlies te lang aansleept start dan met de oordruppels (bv. Ciloxan®) waarvoor u een voorschriftje hebt meegekregen. Druppel gedurende 7 dagen tweemaal 2 druppels per oor per dag in. Blijft het oor echter vocht verliezen na deze behandeling, dan maakt u best zo snel mogelijk een afspraak.

Voeding
Uw kind mag onmiddellijk na de ingreep het normaal voedingspatroon hervatten.

Pijnstilling
Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is meestal niet pijnlijk. Indien uw kind toch klaagt van oorpijn mag u een pijnstiller toedienen. De dosis pijnstilling wordt bepaald door de leeftijd en het gewicht van uw kind. De dosis wordt door de verpleegkundige meegegeven bij ontslag. Raadpleeg bij twijfel de bijsluiter! Verspreid de toedieningen gelijkmatig over de dag. Uw kind heeft pijnstilling gekregen in het ziekenhuis. Hou rekening met de minimum tussentijd voor de volgende toediening.

Hygiëne en activiteit
Water in de oortjes dient vermeden te worden gedurende de eerste dagen na de ingreep. Nadien hoeven er geen speciale zorgen worden genomen tijdens het bad. Ook zwemmen kan, tenzij op tegenadvies van uw behandelende arts.


Contact

Bij vragen of problemen kan u de consultatie NKO bereiken op het nummer: 03/760.23.23.