Traanwegsondage

Een traanwegsondage is noodzakelijk wanneer bij de overgang van de traanweg naar de neus nog neusslijmvlies is blijven zitten, dat voor de geboorte had moeten verdwijnen. In de meeste gevallen verdwijnt dit slijmvlies spontaan voor de leeftijd van een jaar. Als dit niet gebeurt, kan dit door middel van een sondage worden verholpen.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-40.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.


Ingreep

Onder algemene verdoving wordt in de operatiezaal het persisterende vliesje voorzichtig doorprikt met een metalen staafje. Dit metalen staafje wordt ingebracht via het traanpunt dat zich bevindt aan de neuszijde van het onder- en bovenooglid. De ingreep neemt vijf minuten per oog in beslag.

Beide familieleden mogen mee tot aan de wachtzaal van het operatiekwartier. Slechts één ouder mag mee in de operatiezaal tot uw kind inslaapt. Eén van de ouders mag ook aanwezig zijn van zodra uw kind ontwaakt in de recovery.

Uil pediatrie-1 (3).jpg

Post-operatief

Hond pediatrie-1 (3).jpg

Complicaties
De kans op succes na een traanwegsondage bij kinderen is groot; in 95% van de gevallen is de sondage succesvol. Wanneer na de sondage de klachten toch opnieuw optreden, kan een 2de sondage nodig zijn.

Een traanwegsondage geeft normaliter geen postoperatieve pijn.

Soms kan er wel wat bloed uit de neus komen of is er sprake van licht bloederige tranen. Dit bloeden stopt in korte tijd. Uitzonderlijk kan er ook een tijdelijke zwelling van het ooglid optreden.

In principe kan er ook steeds een infectie optreden. Indien dit het geval is kan dit behandeld worden met antibiotica. Maar in de praktijk is een dergelijke complicatie van een traanwegsondage eerder zeldzaam.

Nazorg
De nazorg bestaat uit oogdruppels: oogdruppels driemaal per dag te druppelen gedurende één week in het behandelde oog.

Je kind mag de volgende dag alweer naar de kinderopvang of naar school.

Zoals afgesproken met uw oogarts heeft u na een aantal weken een controle-afspraak of meldt u na een 6-tal weken aan uw oogarts zo de klachten opnieuw opgetreden zijn.


Contact

Bij vragen of problemen kan u best contact opnemen met de praktijk van uw behandelend arts:

Privéconsultatie dr. Huyghe - dr. Cardoen - dr. De Wilde - dr. Janssens - dr. Veckeneer - dr. Vermorgen: 03/776.21.67
Privéconsultatie dr. Boghaert: 03/755.41.88
Privéconsultatie dr. Boven: 03/252.46.83
Privéconsultatie dr. Deckers: 052/20.20.34
Privéconsultatie dr. Jacobs: 03/224.40.70
Privéconsultatie dr. de Vin: 0498/23.72.85

U neemt best contact op wanneer u een pijnlijk en rood oog en/of een snel verminderend gezichtsvermogen heeft.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03/760.60.00