Home > De ingrepen > Amandelen verwijderen

Amandelen verwijderen

De amandelen in de keel (ook wel tonsillen) worden verwijderd wanneer zij regelmatig ontsteken (tonsillitis) of wanneer zij zo groot zijn dat tijdens het slapen gesnurkt wordt of zelfs gestopt wordt met ademhalen (apneu). Wanneer tonsillen aanleiding geven tot klachten kunnen ze chirurgisch verwijderd worden. Deze ingreep heet tonsillectomie.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: de eerste nacht na de ingreep of behandeling moet uw kind onder begeleiding blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene aanwezig is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.

DAGZ-61.jpg

Ingreep

De keelamandelen zitten in de keelholte, één aan elke zijde. Wanneer deze sterk vergroot zijn of frequent ontsteken kan dit een reden zijn om deze chirurgisch te verwijderen. Deze ingreep vindt vaak plaats in het dagziekenhuis. Een overnachting in het ziekenhuis kan soms wenselijk zijn.

De ingreep wordt altijd onder algemene anesthesie uitgevoerd en de patiënt mag meestal dezelfde dag nog naar huis. De amandelen worden via de mond (die tijdens de ingreep open wordt gehouden met een klem) met een tang losgemaakt van de onderlaag waarna de openliggende bloedvaten worden dichtgebrand, wat het branderige gevoel in de keel na de operatie veroorzaakt. Tijdens een tonsillectomie wordt meestal - indien nog aanwezig - de neusamandel tegelijkertijd verwijderd. Deze gecombineerde ingreep wordt vaker bij kinderen uitgevoerd.


Post-operatief

Koorts
De eerste en tweede dag na de ingreep is matige koorts normaal. U mag hiervoor een koortswerend middel toedienen (NB: koortswering = pijnstilling, zie verder). Na vier dagen mag er geen duidelijke koorts meer aanwezig zijn. Is dit toch het geval, neem dan contact op met onze dienst.

Bloedverlies
Een weinig bloedverlies (bv. een streepje bloed in het speeksel) kort na de ingreep is normaal. Ook het uitbraken van een grotere hoeveelheid donker bruin, oud bloed kort na de operatie is mogelijk. Vanaf de nacht na de ingreep mag er echter geen bloedverlies meer optreden. Indien dit wel gebeurt, is dit een nabloeding en dient er onmiddellijk teruggekeerd te worden naar het ziekenhuis, zo nodig via spoed. Een nabloeding komt na tonsillectomie ongeveer in 5% voor en is meestal mild maar kan hevig zijn met nood tot heringreep. De eerste dagen na de ingreep is zwarte stoelgang een normaal verschijnsel. Er vormt zich een korst op de plaats waar de amandel zat. De korst is wit-grijs van kleur. Na 5 tot 7 dagen verdwijnt de korst stilaan. Het loskomen van de korst kan aanleiding geven tot een nabloeding.

Andere gevolgen van tonsillectomie zijn slechtruikende adem, slechte smaak in de mond, oorpijn. Al deze verschijnselen verdwijnen een tiental dagen na de ingreep.

Uil pediatrie-1 (3).jpg

Pijnstilling
Na tonsillectomie is de pijn vaak hevig. Keelpijn is normaal gedurende de eerste twee weken na de ingreep. De pijn kan uitstralen naar de oren. De pijn kan ook toenemen bij het loskomen van de korst (na 5 tot 7 dagen).

Het is aangeraden op regelmatige tijdstippen pijnmedicatie in te nemen om de pijn te behandelen én te voorkomen!
De dosis wordt door de verpleegkundige meegegeven bij ontslag. Raadpleeg bij twijfel de bijsluiter! Verspreid de toedieningen gelijkmatig over de dag.

Voeding
Het is nodig dat u keelbewegingen maakt (slikken en spreken) om een vlugge genezing in de hand te werken. Hoe meer u eet en drinkt, hoe sneller de pijn zal verdwijnen. Koude of lauwe (ijscrème, koude dranken,...) en zachte (spaghetti, gehakt, vis,..) voedingswaren genieten de voorkeur. Gedurende een tiental dagen moet u opletten voor prikkelende of te warme voeding, harde broodkorsten, harde frieten of harde snoepjes. Het is raadzaam om de eerste 3 dagen na de ingreep een pijnstiller te nemen 30 minuten voor de maaltijd.

Hygiëne en activiteit
Douchen en baden is toegestaan. Grote inspanningen worden best vermeden gedurende veertien dagen. Blootstelling aan hevige zon moet gedurende twee weken na de ingreep vermeden worden wegens bloedingsgevaar. Contact met zieken dient vermeden te worden.


Contact

Wanneer u aan bloedverlies lijdt door de neus of mond, ondraaglijke pijn ervaart, koorts maakt en/of onmogelijk kan eten of drinken, neemt u best terug contact op met de dienst NKO: 03/760.23.23 of met de spoeddienst: 03/760.60.00