TEE

Een Trans-Eusofageale Echocardiografie of TEE is een onderzoek waarbij door middel van een echografie via de slokdarm een beeld wordt gevormd van het hart. Door dit onderzoek krijgt de arts een beeld van hoe het hart werkt, de hartkamers, de hartkleppen, de hartspier en de grote bloedvaten.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DSC_0544.jpg

U dient zes uur voor de opname nuchter te zijn. Bloedverdunnende medicatie mag wel met een kleine hoeveelheid water ingenomen worden.

U meldt zich aan bij het onthaal waarna u wordt opgenomen in het dagziekenhuis.

U wordt steeds op een afdeling opgenomen waar men een infuus zal plaatsen. Indien u een tandprothese heeft zal u deze moeten verwijderen. De verpleging zal u per bed naar de consultatie cardio of het cathlab brengen waar het onderzoek zal plaatsvinden.


Behandeling

De verpleging zal u per bed naar het onderzoek brengen. Daar zal men uw keel plaatselijk verdoven of een lichte sedatie geven. In uitzonderlijke omstandigheden wordt u onder volledige narcose gebracht.

De verpleegkundige zal elektroden kleven op de rug om het hartritme te volgen en u zal op de linkerzijde moeten liggen. De dokter zal dan de endoscoop via uw keel inbrengen en zal u vragen om rustig te ademen en te slikken. Dit onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

DSC_0644.jpg

Na de behandeling

DSC_0664.jpg

Nadat de endoscoop verwijderd is, mag men het eerste uur niet drinken of eten vanwege de keelverdoving. Indien u een sedatie of een volledige narcose kreeg zal u twee uur niet mogen drinken of eten. U wordt terug naar de kamer gebracht.

TEE is een veilig onderzoek. De keel kan soms wat geïrriteerd zijn na het onderzoek, maar dit verdwijnt meestal na 1 dag.

Indien u enkel voor dit onderzoek werd opgenomen, kan u het ziekenhuis verlaten als u terug normaal kan drinken en eten. Indien u sedatie of narcose hebt gehad, mag U zelf NIET rijden.


Contact

Voor dringende vragen kan u steeds de dienst cardiologie bereiken op het nummer: 03 760 23 14

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60