Strabisme

Strabisme betekent dat de ogen niet goed in balans zijn. Eén oog draait bijvoorbeeld naar de neus, naar buiten, naar boven of naar beneden. Ook wanneer de oogbewegingen gestoord zijn, kan scheelzien ontstaan wanneer in een bepaalde blikrichting gekeken wordt.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-61.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.


Ingreep

Een strabismeoperatie wordt bijna altijd onder algemene verdoving verricht. Bij deze ingreep worden de oogspieren die vastzitten op de buitenste oogrok verplaatst. Hiervoor wordt een kleine opening gemaakt in de bindvlies dat over het wit van het oog ligt.
De spier wordt opgezocht en verplaatst of ingekort en met twee hechtingen terug vastgehecht. Ook het bindvlies wordt weer gehecht met heel fijne oplosbare hechtingen. De hechtingen lossen op na enkele weken.

De operatie duurt ongeveer één uur.

Bij kinderen mag één familielid mee tot in de operatiezaal, totdat het kind in slaap is. Er mag ook één familielid aanwezig zijn in de ontwaakzaal.

Bij de operatie wordt vaak aan beide ogen geopereerd, ook al is het slechts één van de ogen dat wegdraait. Dit is afhankelijk van de gezichtsscherpte, de oogstand, de oorzaak van het scheelzien, de eventuele bewegingsbeperkingen en of er in het verleden reeds aan de oogspieren geopereerd werd. Uiteraard wordt dit op voorhand met u besproken.

Uil pediatrie-1 (4).jpg

Post-operatief

Na de operatie kan vaak wat irritatie en roodheid van het oog optreden. Dit is vaak het meest uitgesproken in de eerste week na de operatie. Ook kunnen klachten van dubbelzien en hoofdpijn met desoriëntatie ontstaan. Dit is normaal gezien de hersenen moeten aanpassen aan deze nieuwe situatie. Deze klachten zijn van voorbijgaande aard en verdwijnen quasi altijd binnen de twee weken.

Nazorg

Na de operatie werd oogzalf ingedaan, waardoor het zicht wazig is. Een oogverband is niet nodig.

De nazorg bestaat uit oogdruppels en/of medicatie.

Vlinder pediatrie-1 (2).jpg

Uw bril

Na de operatie krijgt uw kind van de verpleging een zonnebril mee waarvan u mee kan beslissen over het kleur.

Indien de patiënt een bril draagt, dient deze verder gedragen te worden (tenzij anders afgesproken met uw oogarts).

Indien uw kind een oog afplakt, mag het oog verder afgeplakt worden (tenzij dit niet mogelijk blijkt omwille een tranend of te gevoelig oog).

Indien in/op de bril een prisma-correctie heeft, dan laat u de bril af.

Activiteiten

Kinderen mogen niet naar school of naar de crèche de eerste week na de operatie. Volwassenen moeten rekening houden met zeker één week arbeidsongeschiktheid.

Stofferige omgevingen en zandbak worden best vermeden de eerste twee weken. Ook zwemmen wordt afgeraden de eerste twee à drie weken. Douchen of het haar wassen is geen probleem

Controle

Uw controle-afspraken werden reeds afgesproken met de behandelend oogarts. U krijgt op het dagziekenhuis een afsprakenkaartje mee.


Contact

Bij vragen of problemen kan u best contact opnemen met de praktijk van uw behandelend arts:

Privéconsultatie dr. Huyghe - dr. Cardoen - dr. De Wilde - dr. Janssens - dr. Veckeneer - dr. Vermorgen: 03/776.21.67
Privéconsultatie dr. Boghaert: 03/755.41.88
Privéconsultatie dr. Boven: 03/252.46.83
Privéconsultatie dr. Deckers: 052/20.20.34
Privéconsultatie dr. Jacobs: 03/224.40.70
Privéconsultatie dr. de Vin: 0498/23.72.85

U neemt best contact op wanneer u een pijnlijk en rood oog en/of een snel verminderend gezichtsvermogen heeft.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03/760.60.00