Home > De ingrepen > Spiraal plaatsen

Spiraal plaatsen

Een hormonen of koperspiraal zijn een voorbehoedsmiddel voor vrouwen. De spiraal zorgt ervoor dat de zaadcellen worden afgeremd en de innesteling wordt tegengaan van een eventueel bevruchte eicel.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-30.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

De keuze van het type spiraal werd met uw gynaecoloog voordien reeds vastgelegd.

Na ontsmetting van de baarmoederhals en plaatsing van een speculum wordt het spiraaltje via de baarmoederhals ingebracht. Aan het uiteinde van het spiraal zijn twee dunne draadjes bevestigd die na het inbrengen door je arts op de juiste lengte worden afgeknipt. Met de draadjes kan het spiraal later makkelijk worden verwijderd. Na plaatsing wordt meestal echografisch gecontroleerd of het spiraaltje goed zit.

Het plaatsen van een spiraal kan op de consultatie, maar ook in het dagziekenhuis. Dit vindt dan plaats onder sedatie wat u in een roes brengt.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

DSC_0664.jpg

Ga om de vijf jaar opnieuw naar de dokter, om het spiraal te laten vervangen.

Pijn

Om de pijn te verlichten mag u 1 gram Paracetamol innemen iedere zes uur met een maximum van vier gram binnen de 24 uur.

Mobiliteit

U mag de eerste 24 uur niet deelnemen aan het verkeer. U dient dus onder begeleiding terug naar huis te keren. U dient ook onder toezicht te blijven van een meerderjarige tot 24 uur na de pick-up.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie van uw behandelend arts:
dr. Coenen: 03/776.73.30
dr. Damen: 03/298.44.44
dr. De Cleyn: 03/766.21.49
dr. Feys: 03/298.44.44
dr. Nuradi: 03/760.76.07
dr. Vanparijs: 03/760.23.68
dr. Vossen: 03/296.44.19
dr. Witters: 03/304.86.60

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60