Home > De ingrepen > Schouderarthroscopie

schouderArthroscopie

Een schouderarthroscopie is een kijkoperatie van de schouder, waarbij de chirurg door een heel kleine incisie met een scoop (of camera) in het schoudergewricht kan kijken. De kijkoperatie kan diagnostisch of therapeutisch zijn.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-40.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

We raden u aan loszittende kledij mee te nemen, zodanig dat u eenvoudig kan aangekleed worden door onze verpleging.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

Meestal zal u voor de ingreep een prik in de zenuwbanen van de nek krijgen zodanig dat de pijn na de ingreep sterk zal afnemen. Tijdens de operatie wordt met een naaldlens, aangesloten op een camera, in de schouder gekeken. De letsels in de schouder worden behandeld met micro-instrumenten langs kleine snedes in de huid. Om een helder beeld te behouden tijdens de ingreep, wordt het schoudergewricht met vloeistof gespoeld. De ingreep wordt gevolgd op een TV monitor.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

Mobiliteit
Na een ingreep zal het steeds nodig zijn om de arm tijdelijk in een draagdoek of immobiliserend verband te houden. Daarna zal gestart worden met oefeningen om de schouder terug soepel en functioneel te maken. Het tijdstip waarop dit gestart kan worden hangt af van de ingreep en zal u meegedeeld worden door uw arts. Het is belangrijk om het advies van uw arts op te volgen om een goed resultaat te bekomen.

Meestal zal een voorschrift voor de kinesist gemaakt worden, om zeker te zijn dat de juiste oefeningen uitgevoerd worden. Het uiteindelijke resultaat zal niet alleen afhangen van de behandeling en de revalidatie, maar ook van de leeftijd, de levensstijl (roken, alcohol, …), de sterkte van het bot en uw algemene gezondheidstoestand.

Ontslag
Na de ingreep zal u vanwege de verdoving, niet met de auto mogen rijden. U zal dus moeten opgehaald worden.

Complicaties
De complicaties na een schouderarthroscopie zijn sterk afhankelijk van het type ingreep die u hebt ondergaan. Uw arts heeft de risico’s van de ingreep met u besproken. Bij onduidelijkheid, kan u steeds terug contact opnemen.

Bekijk zeker ook alle brochures die u heeft ontvangen in verband met nazorg en revalidatie.

Bovenstaande informatie is geldig tenzij u anders werd geïnformeerd.


Contact

U kan bij vragen of problemen steeds bellen naar:
het secretariaat van Care To Move: 03 778 11 11
het secretariaat van Orthokliniek: 03 500 76 30
het secretariaat van Orthoteam: 03 760 23 07

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60