Rechten van de patiënt 

Privacy

Voor elke patiënt wordt een patiëntendossier aangelegd waarin de nodige verpleegkundige, medische, paramedische, sociale en administratieve gegevens worden opgenomen teneinde een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. Al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.

De patiëntendossiers worden door AZ Nikolaas vzw aangelegd en bewaard conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het onthaal.

Rechten en plichten

In de brochure rechten en plichten van de patiënt kan u meer informatie terugvinden omtrent de rechten waarover u beschikt. Een uitgebreid overzicht van de rechten en plichten van de patiënt vindt u op de website van AZ Nikolaas.

Ombudsdienst

Alle medewerkers van het AZ Nikolaas streven naar kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening. Ondanks dit opzet kan het gebeuren dat u niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of verblijf. Het ziekenhuis voorziet dan ook in een Ombudsdienst waar u terecht kunt om uw opmerkingen of bezorgdheden/ongenoegen te uiten. U kunt hier ook terecht voor informatie inzake de wetgeving op de patiëntenrechten evenals het opvragen van een afschrift van uw patiëntendossier dan wel het verzoek tot inzage in uw patiëntendossier.

De Ombudsdienst onderzoekt de klachten, bemiddelt tussen de klager en de zorgverstrekker en tracht tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen. Om die reden zijn anonieme klachten niet ontvankelijk.

De Ombudsdienst is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen. Er wordt dus geen partij gekozen, noch voor de klager, noch voor de zorgverstrekker.

U kunt de Ombudsdienst bereiken:

  • Telefonisch: 03 760 28 50

  • Via mail: ombudsdienst@aznikolaas.be

  • Via post: Ombudsdienst AZ Nikolaas, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas

  • Een gesprek is mogelijk op afspraak

Meer informatie op de website van AZ Nikolaas.