Home > De ingrepen > Poortkatheter

Poortkatheter

Een poortkatheter is een implanteerbaar hulpmiddel (een katheter) waarmee artsen gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot grote, diep gelegen aders in het menselijk lichaam. Het bestaat uit een door een siliconenrubberen membraan afgesloten injectiekamer waar een dun slangetje op is aangesloten.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-30.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

De plaatsing van het poortsysteem vindt doorgaans plaats onder lokale verdoving en sedatie. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de behandelend arts hiervan afgeweken worden. De ingreep duurt gewoonlijk 30 tot 60 minuten.

In de huid wordt eerst een kleine insnede gemaakt, nadien wordt de katheter in het bloedvat gebracht. De toegangspoort wordt onder de huid geschoven en vastgehecht tegen de onderliggende spier. Nadien wordt de katheter aan het reservoir bevestigd. De huid wordt intracutaan gesloten. Er is slechts een kleine verhevenheid te zien. Deze is bedoeld om het poortsysteem gemakkelijk te kunnen voelen en controleren.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

DSC_0664.jpg

Na de ingreep ontvangt u een kaartje waarmee u kan aantonen dat u drager bent van een poortkatheter.

Litteken
U hebt één of twee dunne littekens van één tot vier cm lang. Na tien dagen mag één knoopje verwijderd worden door de huisarts of hier in het ziekenhuis. Indien de wonde geheeld en volledig droog is, is wondverzorging niet langer noodzakelijk.

Pijn
Het is mogelijk dat u de dagen na de ingreep wat pijn hebt of een ongemakkelijk gevoel ter hoogte van de insnijding, uw hals of schouder. U mag hiervoor een pijnstiller nemen op basis van paracetamol (bijvoorbeeld: Dafalgan®, Perdolan mono®, …).

Mobiliteit
Vermijd belasting van arm en schouder aan de kant waar de poort geplaatst is gedurende de eerste vier weken. Vermijd eveneens bruuske zware en herhaaldelijke kleine bewegingen van de arm.


Contact

Indien de aanprikplaats rood of gezwollen is, dient u uw behandelend arts te contacteren.
Bij andere vragen of onduidelijkheden bent u ook welkom op het nummer: 03 760 86 05.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60