Afstaande oren

Een kind heeft afstaande oren (in de volksmond: flaporen) als de oorschelp meer dan 21 millimeter van de schedel afstaat. Afstaande oren leveren geen fysieke klachten op. Om cosmetische redenen kunnen ze behandeld worden met een operatie.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Pre-operatief

 

U dient drie weken vóór uw ingreep het bedrag te betalen aan het ziekenhuis. Het document hiervoor werd u meegegeven bij het plannen van uw ingreep.

U zal de week vóór de ingreep (op vrijdag) gecontacteerd worden door het secretariaat om het exacte uur waarop u aanwezig dient te zijn in het ziekenhuis, door te geven.

Hond pediatrie-1 (2).jpg

Opname

DAGZ-61.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.


Ingreep

Het rechtzetten van afstaande oren gebeurt bij kleine kinderen onder volledige narcose. Bij grote kinderen gebruiken we plaatselijke verdoving.

De plastisch chirurg maakt een sneetje achter het oor. Afhankelijk van de reden van de afstaande oren vervormt hij de plooi van de oorschelp of verwijdert hij een deel van het kraakbeen.

Meestal is het niet nodig huid achter het oor te verwijderen. De wonden worden gehecht met oplosbare hechtingen.

De operatie duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

Vlinder+pediatrie-1+%282%29.jpg

Post-operatief

Het verband bestaat uit kompressen en een elastische windel rondom het hoofd. Dit verband zal verwijderd worden na één week tijdens de controleconsultatie.

Nadat de windel verwijderd is, mogen de haren voorzichtig gewassen worden. Hierna doet u uw kind een haarband om. Deze haarband dient uw kind nog één week, enkel gedurende de nacht, te dragen.

Pijnstilling

Bij pijn mag uw kind eventueel Nurofen of Perdolan innemen volgens gewicht.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie plastische heelkunde op het nummer: 03 760 75 37.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03/760.60.00