Home > De ingrepen > Afstaande oren

Afstaande oren

Men spreekt van afstaande oren (in de volksmond: flaporen) als de oorschelp meer dan 21 millimeter van de schedel afstaat. Afstaande oren leveren geen fysieke klachten op. Om cosmetische redenen kunnen ze behandeld worden met een operatie.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Pre-operatief

 

U dient drie weken vóór uw ingreep het bedrag te betalen aan het ziekenhuis. Het document hiervoor werd u meegegeven bij het plannen van uw ingreep.

U zal de week vóór uw ingreep (op vrijdag) gecontacteerd worden door het secretariaat om het exacte uur waarop u aanwezig dient te zijn in het ziekenhuis, door te geven.

DSC_0544.jpg

Opname

DAGZ-40.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

De operatie verloopt onder plaatselijke verdoving.

De plastisch chirurg maakt een sneetje achter het oor. Afhankelijk van de reden van de afstaande oren vervormt hij de plooi van de oorschelp of verwijdert hij een deel van het kraakbeen.

Meestal is het niet nodig huid achter het oor te verwijderen. De wonden worden gehecht met oplosbare hechtingen.

De operatie duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.


Post-operatief

Het verband bestaat uit kompressen en een elastische windel rondom het hoofd. Dit verband zal verwijderd worden na één week tijdens de controleconsultatie.

Nadat de windel verwijderd is, mogen de haren voorzichtig gewassen worden. Hierna doet u een haarband om. Deze haarband dient u nog één week, enkel gedurende de nacht, te dragen.

Pijnstilling

Bij pijn kan u eventueel Nurofen of Perdolan innemen volgens gewicht.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie plastische heelkunde op het nummer: 03 760 75 37

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60