Orchidopexie

Als een teelbal te hoog gelegen is, kan deze soms nog indalen tijdens het eerste levensjaar. Indien een teelbal niet op tijd is ingedaald wordt een ingreep voorgesteld om deze in de balzak te brengen. Soms bevinden teelballen zich wel in de balzak, maar springen ze bij de minste spanning of koude naar de liesstreek, ook dan is orchidopexie aangewezen.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-61.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.


Ingreep

De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving.

Er wordt een insnede gemaakt ter hoogte van de liesstreek. De teelbal wordt voorzichtig vrijgemaakt. Hierbij moeten de spiertjes worden doorgenomen (hebben geen belangrijke functie). Dan wordt de zaadstreng en de bloedvaten die naar de teelbal gaan, voorzichtig vrijgemaakt. Via een kleine insnede in de balzak kan de teelbal vastgezet worden in de balzak.

Soms is er een verbinding van het buikvlies naar het vlies rond de teelbal: hydrocoele communicans. In dat geval wordt deze verbinding doorgenomen en afgebonden in het lieskanaal, zodat de breuk ook behandeld is.

De operatie verloopt meestal zonder incidenten en leidt meestal tot een goed cosmetisch resultaat. Bij tijdige interventie (voor de leeftijd van 2 jaar) worden gunstige effecten op de vruchtbaarheid en op het risico op latere kwaadaardigheid vastgesteld (betere vruchtbaarheid en lager risico).

Uil pediatrie-1 (4).jpg

Post-operatief

Hond+pediatrie-1+%283%29.jpg
 

De techniek die wordt uitgevoerd is een standaardingreep. Echter, zoals met elke ingreep, kunnen zich soms bepaalde complicaties voordoen.

Complicaties
Lokale zwelling is volstrekt normaal (voornamelijk ter hoogte van het scrotum) en lost spontaan op na enkele dagen. Om zwelling te voorkomen of te verminderen, kan het raadzaam zijn om voor een paar dagen een strakke onderbroek te dragen. Een lokale bloeding is ook de dagen volgend op de operatie nog mogelijk. Zo nodig kan deze afgedrukt worden met een kompres. Indien de bloeding blijft bestaan, dient best een arts geraadpleegd te worden.

Wondzorg
Dagelijkse wondcontrole is noodzakelijk. De hechtingen ter hoogte van de balzak verteren vanzelf. De knoopje vallen af na 2-3 weken. De hechtingen in de lies zijn voor u niet zichtbaar. De lies wordt afgedekt met waterdichte kleefverbandjes. Deze regio moet zeker 10 tot 14 dagen beschermd blijven. Het verband op de balzak valt doorgaans snel af en hoeft niet vervangen te worden. Kort douchen of baden is toegelaten vanaf 48 uur na de ingreep.

Mobiliteit
Na de operatie is er geen strikte bedrust nodig. Sporten (ook zwemmen) is afgeraden gedurende min. 2 weken. Uw zoon kan normaal gezien terug naar school vanaf twee of drie dagen na de ingreep.

Pijn
De procedure is meestal pijnloos. Pijnstilling zal intraveneus of oraal, indien nodig, worden toegediend. De duur van ziekenhuisopname is meestal een paar uur. De ingreep vereist geen grote incisies of traumatische acties, de pijn is meestal gering en beperkt tot een paar dagen na de operatie. Een klassieke pijnstiller kan dan ingenomen worden.


Contact

In geval van moeilijk urineren, hoge koorts (boven 38 °C), bloeden, pijn neemt u contact op met de consultatie urologie op het nummer: 03 760 23 59

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60