Home > De ingrepen > Wegnemen eicel

Wegnemen eicel

Het is een chirurgische procedure die nodig is voor het oogsten van de eicellen uit de follikels van de eierstokken. Dit is vaak in kader van in vitro fertilisatie (IVF). Het is een eenvoudige, korte ingreep die onder narcose wordt uitgevoerd.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-30.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

De gynaecoloog zal bij aanvang een speculum plaatsen. Dit zal de arts helpen door de vagina open te houden. Met een naald bereikt de gynaecoloog de follikel. Ze kan dit volgen aan de hand van een echotoestel. Het follikelvocht wordt met een aspiratieset afgezogen en opvangen in steriele buisjes die worden afgesloten. De eicellen worden hierbij niet blootgesteld aan de lucht.

Dit gebeurt onder een wakkere sedatie in aanwezigheid van een anesthesist.

Na de pick-up wordt u naar de recovery overgebracht waar u nog even verblijft onder toezicht. Nadien keert u terug naar de kamer. Hier blijft u gewoonlijk nog een (half) uur.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

DSC_0664.jpg

De dag na de pick-up in de late namiddag belt het B-centrum hoeveel eicellen er bevrucht zijn, hoe de deling verloopt en wanneer de terugplaatsing wordt gepland. Op dag 12 na het terugplaatsen van het embryo dient er een bloedname te gebeuren met een aanvraag 2 om na te gaan of er een zwangerschap is ontstaan.

Hygiëne

De dag van de ingreep geen bad nemen of gaan zwemmen.

Pijn

Na de eicelpunctie is licht bloedverlies mogelijk. Lichte tot matige pijn in de onderbuik is niet ongewoon.

Warmte lokaal kan helpen. Om de pijn te verlichten mag u 1 gram Paracetamol innemen iedere zes uur met een maximum van vier gram binnen de 24 uur. Aspirine wordt best vermeden.

Complicaties

U neemt best contact op wanneer u overmatig helderrood bloedverlies heeft, hevige onderbuikpijn, koorts en/of gewichtstoename en progeressieve toename van de buikomtrek, eventueel gepaard met misselijkheid, braken en kortademigheid.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie van dr. Vossen op het nummer: 03 296 44 19
of de fertiliteitsverpleegkundige: 0473 54 01 38

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60