NAVELbreuk

Een breuk (hernia) is een aangeboren uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies (de breukzak genoemd) een gedeelte van de buikinhoud bevat.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.

DAGZ-61.jpg

Ingreep

Uil pediatrie-1 (3).jpg
 

Als er geen klachten zijn, hoeft er niet noodzakelijk geopereerd te worden. Bij herhaaldelijke pijnklachten of steeds terugkerende beklemming is opereren wel aan te bevelen.

De uit te voeren operatie is afhankelijk van de grootte van de breuk. Een kleine breuk kan behandeld worden door sluiten van de breukpoort. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling gebeuren. Soms er is een opname nodig. Soms wordt tijdelijk een wonddrain achtergelaten.


Post-operatief

Tot deze operatie behoren een aantal klachten. Deze zijn:

• pijn die uitstraalt rondom de navel. Dit kan soms een lange tijd duren

• zwelling en/of blauwe plekken rondom de wond

• een doof gevoel in het operatiegebied

Veelal gaan deze klachten vanzelf over.

Om goed te genezen adviseren wij dat uw kind het rustig aan doet.

DSC_0664.jpg

Gebruik pijnstillers

Het gebied rondom de wond kan de eerste periode gevoelig zijn. Eventuele pijnstillers kunnen worden voorschreven.

Houding en werkzaamheden

Rechtop lopen en zitten vermindert de pijn. Hoesten, lachen, niezen en persen kunnen pijnlijk zijn. Daarom is het belangrijk om de wond op dat moment te ondersteunen met bijvoorbeeld een handdoek of kussen. Uw kind mag bewegen totdat hij/zij pijn voelt. Zorg ervoor dat de eerste drie weken geen activiteiten plaatsvinden die de druk op de buikwond vergroten. Voorbeelden zijn sporten of zware spullen tillen bijvoorbeeld van een boodschappentas.

Vlinder+pediatrie-1+%283%29.jpg

Douchen en baden

Na de operatie mag uw kind kort douchen als u doucheklevers hebt aangebracht. Baden en zwemmen mogen vanaf veertien dagen postoperatief. De wond is dan zover genezen dat verweken van de wond geen probleem meer is.

Drink voldoende en gebruik vezelrijke voeding

Als uw kind last heeft van een moeilijke stoelgang, is het belangrijk dat hij/zij voldoende drinkt en gezonde vezelrijke voeding eet op maat van de leeftijd.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie abdominale heelkunde op het nummer: 03 760 79 29.