Home > De ingrepen > Navelbreuk

NAVELbreuk

Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. Deze kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies (de breukzak genoemd) een gedeelte van de buikinhoud bevat.

 

Belangrijke informatie

Kostenraming (meer info):

Navelbreuk

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.

DAGZ-30.jpg

Ingreep

DSC_0644.jpg

Als er geen klachten zijn, hoeft er niet noodzakelijk geopereerd te worden. Bij herhaaldelijke pijnklachten of steeds terugkerende beklemming is opereren wel aan te bevelen.

De uit te voeren operatie is afhankelijk van de grootte van de breuk. Een kleine breuk kan behandeld worden door sluiten van de breukpoort. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling gebeuren. Als de breuk wat groter is wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van kunststofmateriaal (netje of mesh) om de buikwand te verstevigen. Er is dan vaker een opname nodig. Soms wordt tijdelijk een wonddrain achtergelaten.


Post-operatief

Tot deze operatie behoren een aantal klachten. Deze zijn:

• pijn die uitstraalt rondom de navel. Dit kan soms een lange tijd duren

• zwelling en/of blauwe plekken rondom de wond

• een doof gevoel in het operatiegebied

Veelal gaan deze klachten vanzelf over.

Om goed te genezen adviseren wij u het thuis rustig aan te doen. Een belangrijke regel is dat u naar uw lichaam luistert. Uw lichaam geeft zelf aan wat u wel en niet kunt.

DSC_0664.jpg

Gebruik pijnstillers

Het gebied rondom de wond kan de eerste periode gevoelig zijn. Uw mag steeds paracetamol innemen. Eventuele bijkomende pijnstillers worden voorschreven.

Houding en werkzaamheden

Ga zoveel mogelijk rechtop lopen en zitten, dit vermindert de pijn. Hoesten, lachen, niezen en persen kunnen pijnlijk zijn. Daarom is het belangrijk om de wond op dat moment te ondersteunen met bijvoorbeeld een handdoek of kussen. U mag uw lichaam belasten totdat u pijn voelt. Onderneem de eerste 3 weken geen werkzaamheden die de druk op de buikwond vergroot. Voorbeelden zijn sporten of zware spullen tillen bijvoorbeeld van een boodschappentas.

Douchen en baden

U mag na de operatie kort douchen als u doucheklevers hebt aangebracht. Baden en zwemmen mogen vanaf 14 dagen postoperatief. De wond is dan zover genezen dat verweken van de wond geen probleem meer is.

Drink voldoende en gebruik vezelrijke voeding

Als u last heeft van een moeilijke stoelgang, is het belangrijk dat u voldoende drinkt (minimaal 1.5 liter) en vezelrijke voedingsmiddelen inneemt zoals groenten, fruit en volkorenbrood.

Heeft u nog problemen met de stoelgang dan kunt u bij de apotheek lactulose ophalen. Gedurende een week mag u één tot driemaal daags 15 ml lactulose gebruiken om de ontlasting soepel te houden.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie abdominale heelkunde op het nummer: 03 760 79 29.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60