NArcodontie

Narcodontie bestaat uit een geheel van tandheelkundige ingrepen die onder volledige verdoving worden uitgevoerd.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-61.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.


Ingreep

De tanden van de patiënt worden tijdens de behandeling gevuld met wit vulmateriaal en eventueel worden stalen kronen gebruikt bij uitgebreid tandbederf. Wanneer er tanden verwijderd worden tijdens de operatie, zal een verteerbare hechting worden gebruikt.


Post-operatief

Vlinder pediatrie-1 (2).jpg

Wanneer er tijdens de ingreep tanden verwijderd werden, mag de mond de dag van de ingreep niet gespoeld worden. Het is wel aan te raden voorzichtig de tanden te poetsen.

Pijn
Indien er tijdens de behandeling geen tanden verwijderd werden zal uw zoon of dochter geen pijn ervaren. Wanneer er wel tanden verwijderd werden en de patiënt pijn heeft mag u Nurofen® siroop of Perdolan® siroop toedienen volgens het gewicht van uw kind.

Eten en drinken
Meteen na de ingreep is er in principe geen probleem om te eten of te drinken. Wanneer er tanden verwijderd werden en uw zoon of dochter toch last heeft, kan hij of zij zich best beperken tot zachte voeding. Geleidelijk aan zal de patiënt weer normaal kunnen eten.

Nabloeding
Wanneer er tijdens de ingreep een tand verwijderd werd, kan de wond tot 24 uur daarna nog bloed nasijpelen. Dit komt slechts beperkt voor. Wanneer er toch nabloeding zou optreden kan u best volgende adviezen opvolgen:

• Neem een compresje of een schone zakdoek
• Maak daarmee de mond schoon en droog
• Neem een tweede compresje en vouw het dubbel
• Leg dit opgevouwen compresje op de wonde
• Houdt de tanden zo mogelijk een half uur stevig op elkaar geklemd.


Follow-up

Na de behandeling is het niet nodig terug op de dienst MKA op controle te komen. Een controle bij de eigen tandarts volstaat.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03/760.60.00