Home > De ingrepen > Nagelbedplastie

Nagelbedplastie

Een nagelbedplastie wordt uitgevoerd wanneer iemand last heeft van een ingegroeide teennagel.  Doordat het uiteinde van de nagel de huid in de hoeken beschadigd, ontstaat er vaak een infectie met roodheid, zwelling, pijn en ettervorming. Deze infectie kan behandeld worden met ontsmettende middelen en antibiotica maar aangezien de oorzaak niet wordt weggenomen, komt deze vaak terug. De belangrijkste oorzaken van een ingegroeide teennagel zijn: het fout afknippen van de nagel, het dragen van nauw schoeisel of de vorm van de nagel zelf. Meestal komt een ingegroeide teennagel voor aan de grote teen. 

 

Belangrijke informatie

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.

DAGZ-40.jpg

Ingreep

Voorafgaand aan de chirurgische interventie wordt de aangedane teen schoongemaakt met een aseptisch middel. Hierna wordt de lokale verdoving toegepast. Gezien dit lokale verdoving betreft, dient u niet nuchter te zijn voor deze ingreep.

De ingreep die zal plaatsvinden is besproken met uw chirurg en bestaat uit één van volgende:

Bij nagelbedplastie wordt een klein deel van de nagel verwijderd samen met omliggende ontstoken huid. De bedoeling is dat ook een deel van het nagelbed wordt verwijderd zodat de nagel permanent wat smaller wordt. Als al het ontstoken weefsel en een deel van de nagel verwijderd is, worden beiden terug aan elkaar gehecht.

Het is ook mogelijk dat de volledige nagel verwijderd wordt. Dit heet een totale nagelextractie. Meestal wordt deze techniek toegepast bij ernstig misvormde nagels of als er al een ingreep in het verleden gebeurd is. Deze techniek kan eventueel gecombineerd worden met het volledig verwijderen van het nagelbed waardoor er geen nagel terug groeit.


Post-operatief

Na de ingreep wordt een compressief en ontsmettend verband geplaatst. Dit verband blijft in principe vijf dagen ter plaatse en kan dan, via de huisarts, verwijderd worden. De hechtingen worden veertien dagen na de ingreep verwijderd zo deze niet spontaan verdwijnen. De wonde dient gedurende twee weken droog en proper gehouden te worden. Normaal gezien worden er geen antibiotica toegediend na de operatie tenzij er nog een zware ontsteking aanwezig was.


Contact

In geval van infectie of bloeding, gelieve contact op te nemen met:
het secretariaat van Care To Move: 03 778 11 11
het secretariaat van Orthokliniek: 03 500 76 30
het secretariaat van Orthoteam: 03 760 23 07

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60