Liesbreuk

Een liesbreuk is een aangeboren uitstulping van het buikvlies door een opening of zwakke plek in de buikwand. De darm kan door deze opening zakken. Hierdoor ontstaat onder de huid een zwelling in de liesstreek. 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.

DAGZ-61.jpg

Ingreep

Uil pediatrie-1 (3).jpg
 

Open behandeling

Hierbij wordt de operatie uitgevoerd via een snede nabij de breuk.

De uitstulping van het buikvlies (breukzak) wordt opgeheven. Zo nodig wordt de opening of zwakke plek in de buikwand hersteld.


Post-operatief

Douchen en baden

Uw kind mag na de operatie kort douchen als u doucheklevers hebt aangebracht. Baden en zwemmen mogen vanaf 14 dagen postoperatief. De wond is dan zodanig hersteld dat verweken van de wond geen probleem meer is.

Drink voldoende en eet vezelrijke voeding

Het is belangrijk dat uw kind voldoende drinkt en aangepaste gezonde voeding eet.

Vlinder+pediatrie-1+%282%29.jpg
AZ031315-072.jpg

Sporten

Of uw kind weer mag sport, hangt af van hoe die zich voelt (minimaal 3 weken rust). Uw kind mag doorgaan tot hij of zij pijn ervaart. Zwemmen is weer mogelijk vanaf twee weken na de operatie.

Klachten

Na de operatie kan het zijn dat volgende klachten zich voordoen:

  • pijn die uitstraalt naar de lies. Dit kan soms een lange tijd duren.

  • zwelling en/of blauwe plekken rondom de wond

  • een doof gevoel in het operatiegebied

  • zwelling van en/of blauwe plekken op de balzak

  • opgeblazen gevoel

Veelal gaan deze klachten vanzelf over.

Complicaties

Zoals bij elke operatie is er ook bij deze operatie een kleine kans op nabloeding en wondinfectie.

Een geringe bloeding herkent u na enkele dagen aan de blauwe kleur in het wondgebied. Deze kan uitzakken naar de liesstreek. Dit gaat vanzelf weer over.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met het secretariaat abdominale heelkunde op het nummer: 03 760 79 29.