Home > De ingrepen > Liesbreuk

Liesbreuk

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een opening of zwakke plek in de buikwand. De darm kan door deze opening zakken. Hierdoor ontstaat onder de huid een zwelling in de liesstreek. De breuk kan aangeboren zijn, maar ook op latere leeftijd ontstaan. 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.

DAGZ-30.jpg

Ingreep

Er zijn verschillende technieken om een liesbreuk te herstellen. Deze technieken zijn terug te voeren tot 2 methoden: de open behandeling of de kijkoperatie. De arts bespreekt met u welke techniek in uw geval het beste lijkt.

Open behandeling

Hierbij wordt de operatie uitgevoerd via een snede nabij de breuk. De uitstulping van het buikvlies (breukzak) wordt opgeheven. Zo nodig wordt de opening of zwakke plek in de buikwand hersteld. Daarbij wordt de buikwand verstevigd door een stukje kunststof in te hechten (netje of mesh). Dit kunststof materiaal is veilig en wordt doorgaans goed door het lichaam geaccepteerd.

Kijkoperatie

Bij de kijkoperatie worden via een aantal gaatjes in de buikhuid instrumenten en een camera naar binnen gebracht. De arts kan via de camera zijn handelingen zien op een TV-scherm. De uitstulping (breukzak) wordt opgeheven. Vervolgens wordt de opening of zwakke plek in de buikwand verstevigd met behulp van een stukje kunststof (netje of mesh). Dit kunststof materiaal is veilig en wordt goed door het lichaam geaccepteerd.


Post-operatief

Transport

Na de ingreep mag u niet alleen naar huis. Dit mag enkel onder begeleiding van een andere volwassene. Aangezien u na de ingreep ook geen voertuig mag besturen, spreekt u best op voorhand af met iemand.

Houding en werkzaamheden

Ga zoveel mogelijk rechtop lopen en zitten, dit vermindert de pijn. Hoesten, lachen, niezen en persen kunnen pijnlijk zijn. Daarom is het belangrijk om de wond op dat moment te ondersteunen met bijvoorbeeld een handdoek of kussen. U mag uw lichaam belasten totdat u pijn voelt. Onderneem de eerste 3 weken geen werkzaamheden die de druk op de buikwond vergroot. Voorbeelden zijn sporten of zware spullen tillen bijvoorbeeld van een boodschappentas.

DSC_0664.jpg

Douchen en baden

U mag na de operatie kort douchen als u doucheklevers hebt aangebracht. Baden en zwemmen mogen vanaf 14 dagen postoperatief. De wond is dan zodanig hersteld dat verweken van de wond geen probleem meer is.

Drink voldoende en eet vezelrijke voeding

Als u last heeft van een moeilijke stoelgang, is het belangrijk dat u voldoende drinkt (minimaal 1.5 liter) en vezelrijke voedingsmiddelen inneemt zoals groenten, fruit en volkorenbrood.

Heeft u nog problemen met de stoelgang dan kunt u bij de apotheek lactulose ophalen. Gedurende een week mag u één tot driemaal daags 15 ml lactulose gebruiken om de ontlasting soepel te houden.

Sporten

Wanneer u weer kunt sporten hangt af van hoe u zich voelt (minimaal 3 weken rust). U mag hierbij belasten totdat u pijn voelt. Als de wond goed is genezen, mag u ongeveer 2 weken na de operatie terug zwemmen.

Klachten

Na de operatie kan het zijn dat volgende klachten zich voordoen:

  • pijn die uitstraalt naar de lies. Dit kan soms een lange tijd duren.

  • zwelling en/of blauwe plekken rondom de wond

  • een doof gevoel in het operatiegebied

  • zwelling van en/of blauwe plekken op de balzak

  • opgeblazen gevoel

Veelal gaan deze klachten vanzelf over.

Complicaties

Zoals bij elke operatie is er ook bij deze operatie een kleine kans op nabloeding, wondinfectie, trombose en longontsteking.

Een geringe bloeding herkent u na enkele dagen aan de blauwe kleur in het wondgebied. Deze kan bij de man uitzakken naar de basis van de penis en de balzak en bij de vrouw naar de grote schaamlip. Dit gaat vanzelf weer over.

Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen (bij de man ook nog de zaadstreng) is een beschadiging hiervan denkbaar. Deze complicaties treden gelukkig zelden op. De gevolgen van schade aan een zenuw kan gevoelloosheid zijn of soms juist een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied.

Het resultaat van de operatie kan goed lijken. Toch kan het voorkomen dat na verloop van tijd bij een klein aantal geopereerde patiënten er op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat. Dit wordt ook wel een recidief breuk genoemd. Hoe zo’n recidief breuk wordt hersteld, bespreekt de arts met u. Meestal is er dan weer een operatie nodig


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met het secretariaat abdominale heelkunde op het nummer: 03 760 79 29.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60