Home > De ingrepen > Laparoscopie

Laparoscopie

Een operatieve laparoscopie is een kijkoperatie waarbij de gynaecoloog de organen van de onderbuik bekijkt en tegelijk bepaalde problemen kan verhelpen.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.

DAGZ-30.jpg

Ingreep

Verdoving
Een operatieve laparoscopie wordt bijna steeds uitgevoerd onder algemene verdoving. Via het infuus dient de anesthesist het verdovende middel toe. Tijdens de algemene verdoving voelt u geen pijn. Na de operatie word je terug wakker in de ontwaakzaal.

De ingreep
Tijdens een laparoscopie heeft de gynaecoloog meer ruimte om te manoeuvreren wanneer uw blaas leeg is. Daarom plaatst men een sonde in de blaas waarlangs de urine wordt afgevoerd. De gynaecoloog maakt meestal een insnede van ongeveer één cm in de onderrand van de navel en brengt daardoor een dunne holle naald in de buikholte. De buikholte wordt via die naald gevuld met een onschadelijk gas. Zo ontstaat er een werkruimte in de buikholte om de verschillende organen goed te kunnen zien en te kunnen manipuleren tijdens het onderzoek. De operatie-instrumenten worden ingebracht door een tweetal bijkomende insneden in de linker- en rechteronderbuik. Om de baarmoeder tijdens de operatie te kunnen bewegen, brengt de gynaecoloog langs de vagina vaak nog een instrument in de baarmoederholte.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

Na een algemene verdoving heb je soms wat last van keelpijn door het buisje dat tijdens de operatie in de luchtpijp wordt geplaatst ter beademing. Het is ook mogelijk dat u misselijk bent. Uw infuus blijft aanwezig tot deze klachten voorbij zijn.

Het is ook mogelijk dat u schouderpijn ervaart, dit komt door het gas dat in de onderbuik wordt gebracht en dit prikkelt het middenrif. Het gas wordt geleidelijk aan opgenomen door het lichaam en uitgeademd via de longen.

Voor de herstelperiode mag u toch op enkele dagen rekenen, afhankelijk van de ingreep. Probeer thuis zoveel mogelijk te rusten. Over het algemeen kan u na één tot twee weken de beroepsactiviteit hervatten. Om een optimale wondheling te verzekeren, worden de eerste week de wondjes best droog afgedekt. Je neemt dus ook beter een douche in plaats van een bad. Vervang de wondgaasjes indien ze nat geworden zijn.

Na een tiental dagen is baden en zwemmen geen probleem meer. Ook vrijen is meestal weer toegelaten. Volg daarbij het advies van uw arts op.


Contact

U neemt best contact op wanneer u last hebt van toenemende buikpijn, koorts, ernstige bloeding (meer dan bij een normale menstruatie), hartkloppingen of duizeligheid. Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie van uw behandelend arts:
dr. Coenen: 03/776.73.30
dr. Damen: 03/298.44.44
dr. De Cleyn: 03/766.21.49
dr. Feys: 03/298.44.44
dr. Nuradi: 03/760.76.07
dr. Vanparijs: 03/760.23.68
dr. Vossen: 03/296.44.19
dr. Witters: 03/304.86.60

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60