Home > De ingrepen > Knie-arthroscopie

Knie-Arthroscopie

Een arthroscopie van de knie is een kijkoperatie waarbij er met een soort 'naaldlens', aangesloten op een camera, in de knie wordt gekeken. De letsels in de knie worden behandeld met micro-instrumenten langs kleine snedes in de huid.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-40.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

Een arthroscopie is een kijkoperatie waarbij met een naaldlens, aangesloten op een camera, in de knie wordt gekeken. De letsels in de knie worden behandeld met micro-instrumenten langs kleine snedes in de huid. Om een helder beeld te behouden tijdens de ingreep, wordt het kniegewricht met vloeistof gespoeld en wordt de operatie vaak onder bloedleegte uitgevoerd. Het bloed wordt dan uit het operatiegebied weggestreken en met een opgepompte bloeddrukband wordt het gebied 'bloedleeg' gehouden. De ingreep wordt gevolgd op een monitor. Indien u geen volledige narcose maar een loco-regionale anesthesie koos, kan u de ingreep zelf mee volgen.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

Mobiliteit
Na de ingreep mag u de knie stilaan mobiliseren binnen de pijngrenzen. Extreme bewegingen zijn echter niet toegelaten. Hurken en knielen moeten vermeden worden. De knie mag de eerste week slechts voorzichtig worden belast. Dit wil zeggen dat u binnen uw huis zonder krukken mag rondlopen, maar buitenshuis gebruikt u beide krukken.

Zwemmen, fietsen en autorijden dient te worden uitgesteld tot na de controle consultatie drie weken na de ingreep. Indien u geen complicaties kende, zal u deze vermoedelijk mogen hervatten. Lopen en springen zal langere tijd moeten uitgesteld worden.

Ontslag
Na de ingreep zal u vanwege de verdoving en de ingreep, niet met de auto mogen rijden. U zal dus moeten opgehaald worden. U kan het ziekenhuis best verlaten met behulp van een rolstoel. U kan deze vinden aan de receptie.

Draadjes
De draadjes worden na tien dagen verwijderd door uw arts tenzij anders vermeld.

Complicaties
Een arthroscopie is een uiterst veilige ingreep waarbij zelden verwikkelingen optreden. Toch is een forse, langdurige zwelling of een bloeding in de knie mogelijk. Bij zwelling wordt aangeraden te rusten, het been te verhogen en een koelelement (bv. Cold Pack) voor vijftien minuten op uw knie te leggen. Een lichte zwelling na de ingreep is normaal. De zwelling zal na enkele dagen terug afnemen. Bij een bloeding neemt u best contact op met de huisarts.

Bekijk zeker ook alle brochures die u heeft ontvangen in verband met nazorg en revalidatie.

Bovenstaande informatie is geldig tenzij u anders werd geïnformeerd.


Contact

U kan bij vragen of problemen steeds bellen naar:
het secretariaat van Care To Move: 03 778 11 11
het secretariaat van Orthokliniek: 03 500 76 30
het secretariaat van Orthoteam: 03 760 23 07

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60