Dagziekenhuis > kinderdagziekenhuis > mama en papa > informatie

informatie over de opname

Klik op het onderwerp waar u meer wenst over te lezen. Bij verouderde browers is het mogelijk dat deze functionaliteit niet correct werkt.
U kan alle informatie vinden door naar beneden te scrollen.


Een afspraak maken

Indien het mogelijk is, wordt uw kind opgenomen op het kinderdagziekenhuis waar hij/zij slechts enkele uren dient te verblijven. Van zodra de medische toestand het toelaat kan uw kind ontslagen worden en is een overnachting niet noodzakelijk.

Een opname op het kinderdagziekenhuis kan gebeuren via:

 • de consultatie van de kinderartsen;

 • de consultatie van een chirurg;

 • de spoedopname.


Voorbereiding op de opname

Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen voorbereid worden op een opname. De leeftijd en het bevattingsniveau van uw kind bepalen wat u vertelt en op welke manier.

Meestal is het wenselijk om uw kind een tijdje voor de ingreep in te lichten. We raden u aan om de informatie in kleine stukjes te geven en uw kind genoeg tijd te geven om deze te verwerken.

 • Vertel eerlijk en in eenvoudige taal wat er gaat gebeuren.

 • Vertel waarom uw kind in het ziekenhuis wordt opgenomen en hoelang het gaat duren.

 • Kinderen kunnen de uitleg over de opname niet in één keer begrijpen en verwerken. Kom er daarom regelmatig op terug.

 • Kleine kinderen kunt u spelenderwijs, aan de hand van een pop of beer, duidelijk maken wat er gaat gebeuren.

 • Lees samen met uw kind een boekje over het ziekenhuis en/of bezoek de website.


Wat brengt u mee?

 • een tutje en/of pas gewassen knuffeldoekje of knuffeldier

 • een licht verteerbare gezonde snack voor na de ingreep of poeder om flesvoeding te bereiden

 • identiteitskaart van uw kind en uzelf

 • verzekeringskaart en/of formulier van de hospitalisatieverzekering

 • medische documenten bekomen voorafgaand aan de opname

 • vermijd waardevolle voorwerpen

 • thuismedicatielijst + puffs, aerosols, diabetesmedicatie,…

 • indien nodig: wegwerpluiers en vochtige doekjes.

 • eventueel flesje en/of babyvoeding

De wachtzaal voor de operatiekamer

De wachtzaal voor de operatiekamer

Belangrijke documenten

INFORMED CONSENT

Elke behandeling of therapie bij uw kind, kan enkel gebeuren mits toestemming van een ouder of voogd. Ook bij jongvolwassenen tussen 16 en 18 jaar dient een toestemmingsformulier door een ouder of voogd ondertekend te worden. Dit gebeurt steeds schriftelijk. U heeft dit document ontvangen van uw behandelend arts. Breng deze dus zeker ondertekend mee.

PRE-ANESTHESIE VRAGENLIJST

Bij bepaalde ingrepen of onderzoeken dient u of uw huisarts een pre-anesthesie vragenlijst in te vullen. U geeft deze bij opname af aan de verpleegkundige. Soms zal het noodzakelijk zijn voorbereidende onderzoeken te laten uitvoeren. Vraag zeker na hoe die worden overgemaakt naar het ziekenhuis.

Meer informatie over anesthesie kan u HIER terugvinden.

De weg naar het kinderdagziekenhuis

De weg naar het kinderdagziekenhuis

Wie mag mijn kind begeleiden?

In het kinderdagziekenhuis worden maximaal twee begeleiders toegelaten waarvan één mee mag tot in de operatiezaal. Broertjes en zusjes worden niet toegelaten. Wees aandachtig dat de ouder die meegaat in de operatiezaal niet zwanger is, verkouden is, diarree heeft of open geïnfecteerde wonden.

Er is ook geen bezoekgelegenheid tijdens de opname van uw kind. Uw kind is diezelfde dag terug thuis. In het belang van uw kind is het wenselijk dat één begeleider gedurende de opname aanwezig en bereikbaar is.

Wanneer jullie aan de beurt zijn, worden jullie overgebracht naar de wachtzaal van het operatiekwartier. Hier mogen beide ouders nog aanwezig zijn, maar in het operatiekwartier kan slechts één ouder mee. Uw kind mag ook een knuffel meenemen naar de operatiezaal. In de wachtzaal wordt de ouder gevraagd een beschermend pak aan te doen. Van zodra jullie worden binnengeroepen kan u bij uw kind blijven tot de verdoving in werk is gegaan, daarna dient u de zaal te verlaten.

U mag weer bij uw kind zijn van zodra hij of zij ontwaakt is in de kinderrecovery. Als alle waarden terug stabiel zijn, mag uw kind terug naar de kamer.

DAGZ-60.jpg
Een tweepersoonskamer met spijlenbedden

Een tweepersoonskamer met spijlenbedden

Wat mag mijn kind eten of drinken?

Voor een ingreep onder narcose of sedatie moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat hij of zij 6 uur voor de opname niet mag eten of snoepen. Heldere dranken mag tot 2 uur voor de opname gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden.

Op deze fiche vindt u nogmaals alle gegevens terug. Hier vindt u ook alle informatie indien uw kind diabetes heeft.

De wachtzaal voor de operatiekamer

De wachtzaal voor de operatiekamer

Dagindeling

Voor een goede werking van het ziekenhuis is het van belang dat u op het afgesproken tijdsstip aanwezig bent in het ziekenhuis. U meldt zich de dag van opname aan minimum een kwartier voor het afgesproken uur bij de inschrijvingsbalie aan de Lodewijk De Meesterstraat. Via de inschrijvingskiosk meldt u zich aan, nadien schuift u door naar de balie waar u uw beurt afwacht. Aan het loket ontvangt uw kind een identificatiebandje. Dit moet aangehouden worden gedurende het volledige ziekenhuisbezoek voor de veiligheid van uw kind.

Nadien mag u doorlopen naar de kinderafdeling. U hoeft zich niet aan de onthaalbalie te melden, maar mag meteen doorlopen naar het kinderdagziekenhuis door de rode voetjes te volgen. Waar de poster ‘Welkom in het kinderdagziekenhuis’ te zien is, meldt u zich aan bij de verpleging.

Uw kind zal bij aankomst ofwel mogen spelen in de lounge of meteen naar het onderzoekslokaal mogen doorgaan. In het onderzoekslokaal voert de verpleegkundige nog een laatste controle uit om het dossier te vervolledigen. Om pijn en ongemak na de ingreep te voorkomen dient de verpleegkundige ook reeds pijnstilling toe aan de hand van een pilletje, siroopje of poedertje afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Dit is ook het moment om verzekeringsdocumenten of attesten aan te vragen.

Vlak voor de ingreep zal uw kind naar de kamer gebracht worden, waar gevraagd zal worden alle kleren behalve de onderbroek uit te doen en een schort in de plaats te dragen. Nadien worden jullie overgebracht naar de wachtzaal voor het OK. Dit is een wachtzaal enkel voor kinderen. Hier mogen beide ouders nog het kind vergezellen. Slechts één ouder mag mee binnen in de operatiezaal tot uw kind onder narcose wordt gebracht. Van zodra de narcose is uitgewerkt na de ingreep mag terug één ouder aanwezig zijn in de recovery. Wanneer alle waarden weer stabiel zijn, worden jullie terug overgebracht naar de kamer.

Bij ontslag ontvangen jullie de ontslagbrief voor de huisarts, richtlijnen rond pijnmedicatie, eventueel ook voorschriften en indien nodig een controle afspraak bij de behandelend arts.

Recovery voor de pediatrie

Recovery voor de pediatrie

Hoe wordt mijn kind in slaap gebracht?

Kleine kindjes worden in slaap gebracht door middel van inhalatie. Er wordt een maskertje over de neus en de mond geplaatst. Uw kind dient dan een ballon op te blazen en na enige malen blazen zal hij of zij inslapen. Bij grotere kinderen wordt de ballon niet langer gebruikt om te verdoven. In het operatiekwartier wordt dan een medicatie ingebracht via een infuus. Als u kind heel angstig is en je verkiest toch een inhalatieverdoving dan kan dit besproken worden met de anesthesist.

Als uw kind enkel schrik heeft voor de prik, dan bestaan er ook plakkers die de huid plaatselijk verdoven. Het infuus wordt dan geprikt op de verdoofde plaats. Deze plakker moet minimum 1 uur voor het aanprikken aangebracht worden, daarom kan u hem best al kleven voor u vertrekt naar het ziekenhuis. Bespreek dit vooraf met de behandelende arts. Hij of zij kan een voorschrift meegeven om deze plakker bij de apotheker aan te kopen en moet u ook de plaats aanwijzen waar de plakker moet gekleefd worden.

De lounge

De lounge

Wat mag ik mijn kind geven tegen de pijn?

Uw kind kreeg voor de ingreep reeds pijnstilling toegediend om te vermijden dat hij of zij veel pijn heeft na de ingreep.

Wij raden u aan uw kind na de ingreep medicatie toe te dienen tegen de pijn of om de pijn te vermijden.

Bij pijnlijke ingrepen wordt soms aangeraden de eerst drie dagen uw kind een combinatie van paracetamol en NSAID aan te bieden op vaste tijdstippen, ook als uw kind geen pijnklachten heeft. Vanaf de vierde dag moet NSAID gestopt worden en mag enkel paracetamol toegediend worden indien nodig.

Indien de pijn op dag 5 tot 7 toeneemt mag er tijdelijk terug een combinatie van paracetamol en NSAID toegediend worden.

Paracetamol (bv. Dafalgan® , Perdolan®, …)
Viermaal per dag om de 6 uur
Er moet minimum 4 uur tussen twee toedieningen zitten.

NSAID (bv. Ibuprofen®, Nurofen® , … ),
Driemaal per dag om de 8 uur
Er moet minimum 6 uur tussen twee toedieningen zitten.

De dosis van de pijnstilling wordt bepaald door de leeftijd en het gewicht van uw kind. De dosis wordt door de verpleegkundige meegegeven bij ontslag. Raadpleeg bij twijfel de bijsluiter!

Verspreid de toedieningen gelijkmatig over de dag. Uw kind heeft pijnstilling gekregen in het ziekenhuis. Hou rekening met de minimum tussentijd voor de volgende toediening (zie bijsluiter).