Home > De ingrepen > Hysteroscopie

Hysteroscopie

Een hysteroscopie is een onderzoek waarbij de vorm van de baarmoederholte nagekeken wordt. Dat gebeurt met een kijkbuis die via de vagina en de baarmoederhals in de baarmoeder wordt aangebracht. Deze kleine gynaecologische ingreep dient om een diagnose te stellen of om een probleem te verhelpen

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.

DSC_0544.jpg

Ingreep

DSC_0644.jpg

Verdoving
Een operatieve hysteroscopie wordt bijna steeds uitgevoerd onder algemene verdoving. In zeer uitzonderlijke gevallen kan deze ingreep ook gebeuren met een ruggenprik. Terwijl je slaapt, brengt men een buisje in je luchtpijp om je te beademen. Tijdens een algemene verdoving voel je geen pijn. Je wordt pas terug wakker wanneer de operatie afgelopen is.

De ingreep
Je wordt net zoals bij een gynaecologisch onderzoek in beensteunen geplaatst. De gynaecoloog zal eerst de grootte en de ligging van de baarmoeder onderzoeken en de vagina via een instrument open houden. Wanneer de baarmoederhals te nauw is voor de hysteroscoop, wordt de opening stapsgewijs verbreed of ‘gedilateerd’. Als de baarmoederhals voldoende geopend is, brengt de gynaecoloog de hysteroscoop in de baarmoeder. Om de binnenkant goed te kunnen bekijken, vult men de baarmoederholte via de hysteroscoop met vocht. Vervolgens gaat men onder zicht eventuele gezwellen of het slijmvlies wegnemen. Dit gebeurt met een snijdende elektrische lus. Nadien kunnen ook de bloedvaten dichtgeschroeid worden met dezelfde lus of een ander instrument.


Post-operatief

Na een narcose of epidurale verdoving word je in de ontwaakkamer enkele uren geobserveerd tot de verdoving uitgewerkt is. Als er geen complicaties zijn, mag je dezelfde dag weer naar huis. Het is mogelijk dat je je even wat onwel voelt. Zorg ervoor dat iemand je dan naar huis kan brengen. De dag zelf vermijd je best zware inspanningen maar vanaf de tweede dag kan je al je activiteiten hervatten. Het is normaal dat je na een operatieve hysteroscopie nog een paar weken wat bloedverlies overgaand naar bruinverlies hebt. Bij een gevoelige onderbuik kan een pijnstiller helpen. Je kan best wachten met vrijen tot het bloedverlies en de gevoeligheid verdwenen zijn.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie van uw behandelend arts:
dr. Coenen: 03/776.73.30
dr. Damen: 03/298.44.44
dr. De Cleyn: 03/766.21.49
dr. Feys: 03/298.44.44
dr. Nuradi: 03/760.76.07
dr. Vanparijs: 03/760.23.68
dr. Vossen: 03/296.44.19
dr. Witters: 03/304.86.60

U neemt best contact op wanneer u last hebt van toenemende buikpijn, koorts, ernstige bloeding (meer dan bij een normale menstruatie), hartkloppingen of duizeligheid.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60