Hydrocoele

Wanneer de teelbal volledig in de balzak is ingezakt, dient de verbinding met de buikholte zich af te sluiten. Wanneer dit niet volledig gebeurt, is er sprake van een hydrocoele communicans. Als de verbinding smal is, kan er vocht uit de buikholte naar de balzak lopen. Dit veroorzaakt een pijnloze zwelling van de balzak. Wanneer de verbinding breder is, kan er ook vet- of darmweefsel indalen. Dit noemt men een liesbreuk.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-61.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.


Ingreep

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving.

Er wordt een insnede gemaakt ter hoogte van de lies. De spiertjes, zaadstreng en bloedvaten die naar de teelbal lopen, worden voorzichtig blootgelegd tot men de verbinding van het buikvlies volledig kan isoleren. Deze verbinding zal men zo hoog mogelijk naar het buikvlies toe afbinden om ervoor te zorgen dat zich geen nieuwe breuk kan ontwikkelen.

Uil pediatrie-1 (3).jpg

Post-operatief

Hond pediatrie-1 (2).jpg

Complicaties
Plaatselijke zwelling is volstrekt normaal en verdwijnt vanzelf na enkele dagen. Een lokale bloeding is ook de dagen volgend op de operatie nog mogelijk. Deze kan worden afgedrukt met een kompres indien noodzakelijk. Wanneer de bloeding niet zou ophouden, kan u contact opnemen met uw behandelend arts.

Om zwelling te voorkomen of te verminderen, kan het raadzaam zijn om gedurende een paar dagen een strakke onderbroek te dragen.

Pijn
De ingreep vereist geen grote incisies of traumatische acties, de pijn is meestal gering en beperkt tot een paar dagen na de operatie. Een klassieke pijnstiller kan dan ingenomen worden.

Mobiliteit
Na de operatie is er geen strikte bedrust nodig. Sporten (ook zwemmen) is afgeraden gedurende minimum twee weken. Uw kind kan dikwijls terug naar school gaan vanaf twee à drie dagen na de ingreep.

De wonde
Dagelijkse wondcontrole is noodzakelijk. De hechtingen ter hoogte van de balzak verteren vanzelf. De knoopje vallen af na 2-3 weken. De hechtingen in de lies zijn voor u niet zichtbaar. De lies wordt afgedekt met waterdichte kleefverbandjes. Deze regio moet zeker 10 tot 14 dagen beschermd blijven. Het verband op de balzak valt doorgaans snel af en hoeft niet vervangen te worden. Kort douchen of baden is toegelaten vanaf 48 uur na de ingreep.


Contact

In geval van moeilijk urineren, hoge koorts, bloeden en pijn neemt u best contact op met de consultatie urologie op het nummer: 03 760 23 59

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60