Home > De ingrepen > Hydrocoele

Hydrocoele

Een hydrocoele of waterbreuk onstaat doorgaans spontaan. Het is een ophoping van vocht in het vlies waar de teelbal in vervat zit. Het is volstrekt ongevaarlijk. Soms verdwijnt dit terug spontaan, vaak blijft het beperkt aanwezig soms neemt de omvang geleidelijk toe. Zo het volume hinderlijk wordt is een correctie aangewezen. 

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-30.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

 

Er wordt gewerkt via een incisie in de balzak. Het vlies zal worden geopend zodat het vocht kan worden verwijderd, vervolgens wordt dit vlies gedeeltelijk verwijderd en de randen worden 'omgeklapt'. Hierna wordt de teelbal teruggeplaatst. De kans op herval is zeer klein .

DSC_0644.jpg

Post-operatief

DSC_0664.jpg

U zal merken dat de eerste dagen het weefsel van de balzak opnieuw wat kan zwellen; dit is een normaal fenomeen dat geleidelijk zal verdwijnen in de eerste twee maanden na de ingreep. Een verkleuring van de balzak van blauw naar donkerpaars is eveneens mogelijk.

De eerste week draagt u best ondergoed dat de balzak goed ondersteunt.

Nazorg

De operatiewonde van de balzak werd gehecht met resorbeerbare hechtingen. Deze verdwijnen na 3-4 weken. Er werd een kleefverband op aangebracht en dit mag ter plaatse blijven. Eens het verband loskomt of te bevuild is met bloed, kan dit vervangen worden; dit hoeft enkel de eerste vijf dagen. Nadien is doorgaans geen verband meer nodig. De wonde dient wel nog regelmatig ontsmet te worden met Isobetadine).

Hygiëne

Douchen met verband is toegestaan; na 5 dagen kan een douche ook zonder verband (ontsmetten met Isobetadine). Zwemmen en baden is tegenaangewezen de eerste drie weken; sporten kan afhankelijk van de evolutie van eventuele pijnklachten.

Pijn
De ingreep vereist geen grote incisies of traumatische acties, de pijn is meestal gering en beperkt tot een paar dagen na de operatie. Een klassieke pijnstiller kan dan ingenomen worden.


Contact

In geval van moeilijk urineren, hoge koorts, bloeden en pijn neemt u best contact op met de consultatie urologie op het nummer: 03 760 23 59

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60