Gesloten reductie

Een gesloten reductie is een ingreep waarbij een verplaatste breuk wordt gemanipuleerd zodat de stand van het bot terug normaal is.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-61.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.

SPOEDGEVALLEN

Meestal worden dergelijke ingrepen echter via een spoedopname uitgevoerd en zorgt het ziekenhuis voor de nodige begeleiding.


Ingreep

Deze ingreep wordt onder een kortdurende narcose verricht.

Het gebroken, verplaatste bot wordt door uitwendige manipulatie terug in de juiste positie gezet.

Soms is gesloten reductie niet voldoende en moet er een bijkomende stabilisatie, meestal d.m.v. pinnen, uitgevoerd worden. Zelden moet de breuk opengemaakt worden om de reductie te kunnen uitvoeren.

De stand van de breuk wordt tijdens de operatie gecontroleerd door middel van radioscopie.

Op het einde van de procedure wordt er een gips aangelegd.

Uil pediatrie-1 (3).jpg

Post-operatief

Hond+pediatrie-1+%283%29.jpg

Soms wordt een gesloten (circulaire) gips aangelegd, soms wordt het gips gespleten en moet deze in een tweede fase gesloten worden. Dit is afhankelijk van de zwelling en de verplaatsing van de breuk.

Complicaties
Bij elke breuk, zeker na manipulatie, kan er zich nog zwelling voordoen. Ook in een geopend gips kan dit voor problemen zorgen. Het is dus zeer belangrijk om hier voldoende aandacht aan te geven. Bij abnormaal veel pijn (pijn die niet overgaat met een gewone pijnstiller), gevoelsstoornissen of verkleuring van de vingers moet er snel contact opgenomen worden en moet het gips alsnog opengemaakt worden.

Mobiliteit
Ter preventie is, zeker gedurende de eerste dagen, hoogstand van de arm of het been belangrijk. Er mag voldoende pijnstilling gegeven worden, meestal onder vorm van Dafalgan siroop en / of Nurofen siroop. Volg steeds de bijsluiter.

Controle afspraak
Meestal wordt er een afspraak gemaakt voor een controle na één week. De opvolging nadien en de duur van het gips is afhankelijk van het type breuk. Ook het hervatten van normale activiteiten en sport is afhankelijk van de type breuk en zal uw arts met u bespreken.

Bovenstaande informatie is geldig tenzij u anders werd geïnformeerd.


Contact

U kan bij vragen of problemen steeds bellen naar:
het secretariaat van Care To Move: 03 778 11 11
het secretariaat van Orthokliniek: 03 500 76 30
het secretariaat van Orthoteam: 03 760 23 07

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03/760.60.00