Ik ben onverwachts verhinderd op de dag van opname . . .

Indien u op de afgesproken opnamedatum onverwachts verhinderd bent, vragen wij u om tijdig de dienst Opnameplanning van het ziekenhuis te verwittigen op het nummer 03 760 60 81. Bij voorkeur twee dagen voor de ingreep.

Ik wens een éénpersoonskamer . . .

Bij het inplannen van uw ingreep, wordt ook vastgelegd of u zal verblijven op een één- of tweepersoonskamer. U bespreekt dit met uw behandelend arts. Indien u voor een éénpersoonskamer kiest, dient u bij uw inschrijving een voorschot te betalen van 50 EUR. U ontvangt hiervan een betalingsbewijs.

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat er niet aan uw keuze kan voldaan worden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Indien u een éénpersoonskamer aanvroeg, maar niet toebedeeld kreeg, zullen hiervoor geen supplementen voor in rekening gebracht worden.

Indien u graag een beeld zou krijgen van deze kamers en de daarbij horende voordelen, kan u hier meer informatie terugvinden.

Is er Wi-Fi op de kamer? . . .

In het ziekenhuis is overal openbare wi-fi beschikbaar. U kan de deze terugvinden onder de naam AZN_Hotspot. Hier zal u een wachtwoord voor moeten ingeven. Dit komt tevoorschijn wanneer u probeert te connecteren.

Wanneer kan ik terug eten en drinken? . . .

U mag water drinken van zodra u terug bent op de kamer, tenzij er een medische tegenindicatie is. De verpleegkundige zal u hierover inlichten.

Eten wordt niet standaard voorzien op het dagziekenhuis gezien u slechts een beperkte periode verblijft. U kan nadien steeds terecht in onze cafetaria voor een maaltijd of een snack.

Ik had graag meer informatie ontvangen in verband met mijn verdoving. . . .

Ter voorbereiding van uw ingreep kunt u steeds bij de dienst anesthesie terecht voor een preoperatieve consultatie. De verwijzing naar de preoperatieve raadpleging gebeurt op initiatief van uw huisarts of chirurg.

Deze afspraken vinden plaats op dinsdag- en woensdagnamiddag tussen 13:00 en 15:00.

Op de dag van afspraak neemt u resultaten van het bloedonderzoek, een hartfilmpje (elektrocardiogram), informatie over uw thuismedicatie, ingevulde preoperatieve vragenlijst en eventueel recente verslagen van specialisten buiten het ziekenhuis.

Ik heb een hospitalisatieverzekering. Wat moet ik doen? . . .

Controleer op het voorhand uw verzekeringstoestand bij uw ziekenfonds.

Breng uw verzekeringsmaatschappij op het voorhand op de hoogte van uw daghospitalisatie en maak bij inschrijving aan het onthaal van het ziekenhuis melding van uw hospitalisatieverzekering.

Meer informatie in verband met terugbetaling, kan je ook terugvinden onder financiële informatie.

Ik ben niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit. . . .

Wanneer u niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds dient u uw Europese verzekeringskaart, het document E112 of een garantiebrief van uw verzekering mee te nemen. Deze documenten hebt u nodig om u te kunnen inschrijven bij de balie.

WAT MOET IK MEENEMEN OP DE DAG VAN DE INGREEP? . . .

Documenten en gegevens
Identiteitskaart
Ziekenfondsgegevens + kleefbriefje
Gegevens huisarts
Preanesthesie & presedatie vragenlijst
Naam, adres en telefoonnummer van contactpersoon
Lijst met thuismedicatie met de nodige dosis en tijdsstip van inname
Medische gegevens (onderzoeksresultaten, verwijsbrief,…)

Indien van toepassing
Gegevens hospitalisatieverzekering
Identificatiekaartje pacemaker
Allergievoorschriften
In geval van een arbeidsongeval: gegevens van uw werkgever en verzekeringsmaatschappij

Persoonlijk
Anti-slip kousen of stevig schoeisel voor op de kamer, handdoek, washandje, zeep, tandenborstel, tandpasta, extra ondergoed, …

Wat neemt u niet mee
Nachtkleding is niet noodzakelijk. U krijgt een operatiehemd voor de ingreep.
Waardevolle voorwerpen

Moet ik mijn medicatie stopzetten? . . .

Het is van belang dat u met uw behandelend arts bespreekt welke medicatie al dan niet dient stopgezet worden. Het is ook mogelijk dat uw arts u vraagt uw medicatie niet stopzet. Wees in beide gevallen aandachtig.

Gelieve de thuismedicatie met uw huisarts te overlopen om te weten welke medicatie u mag innemen op de dag van de ingreep. Sommige mogen echter niet ingenomen worden. Volg daarbij het advies op van uw chirurg.

U kan meer informatie terugvinden over de te stoppen medicatie op de pagina van Anesthesie. De richtlijnen kan u ook terugvinden op uw pre-anesthesie & presedatie vragenlijst.

Indien de richtlijnen van uw huisarts en chirurg nog steeds voor verwarring zorgen, kan u contact opnemen met consultatie pre-anesthesie op het nummer 03 760 85 48.

Indien u de instructies geformuleerd door uw behandelend arts niet naleeft, zal uw ingreep uitgesteld of geannuleerd worden. Doorgaan met de ingreep zou belangrijke gevolgen voor uw gezondheid hebben.