Home > De ingrepen > EUS: slokdarm-maag-pancreas

Echo-endoscopie: slokdarm-maag-pancreas

Een echo-endoscopie combineert een echografie met een endoscopie.

 

Belangrijke informatie

Website:

GastroGroep

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Pre-operatief

Het is belangrijk dat je NUCHTER bent voor het onderzoek (6 u voor onderzoek vasten, een beetje heldere drank mag nog tot 2u voor het onderzoek)

 • onderzoek in de voormiddag: niet meer eten of drinken na 24 u

 • onderzoek in de namiddag: nog licht ontbijt en na 8 u verder nuchter

 • Tanden poetsen en de keel gorgelen mag.

 • Losse tandprotheses dienen verwijderd te worden vlak voor onderzoek.

 • Het onderzoek wordt onder verdoving uitgevoerd omdat het lang kan duren en een optimale medewerking van de patiënt vraagt.

DSC_0631.jpg

Breng de dokter op de hoogte van:

 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Brilique®, Aspirine, .....)

 • eventuele problemen bij vroegere sedatie/narcose

 • een allergie of intolerantie (latex, Xylocaïne®, Dormicum®, Diprivan® ...)

 • suikerziekte

 • hartkunstklep (soms moeten dan vooraf antibiotica worden gegeven)

 • hart-of longproblemen

 • zwangerschap

OPGELET!

 • Je mag de dag van het onderzoek je gebruikelijke medicatie innemen, MAAR tabletten voor suikerziekte mag je niet innemen (metformine, Metformax®, Glucophage® moet zelfs 48 u op voorhand onderbroken worden!)

 • Als je insuline gebruikt, moet er een aangepaste dosis worden afgesproken.

 • Je moet er rekening mee houden dat je na het onderzoek niet zelf met de auto mag rijden


Opname

DSC_0544.jpg

Vlak voor het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis op het afgesproken uur. Je schrijft je in voor het dagziekenhuis en begeeft je naar de afdeling.

 • De verpleegkundige zal je begeleiden naar je kamer en vragen om een onderzoekshemdje aan te trekken. Er zal ook een infuusnaald in de arm worden geplaatst.

 • Je zal gevraagd worden je vals gebit te verwijderen en bril af te zetten.

 • Indien je attesten hebt om in te vullen, gelieve deze VOOR het onderzoek af te geven. Attesten worden niet nagestuurd.

 • Een verpleegkundige zal je met je bed naar de onderzoekskamer brengen.

 • Onder toezicht van een anesthesist zal je verdoving krijgen via infuusnaald in uw arm.


Onderzoek

Een kleine echografiesonde is bevestigd op de tip van de endoscoop. Dit instrument wordt in het maag-darmkanaal ingebracht. Van op die plaats kan de wand van het spijsverteringsstelsel (maag-slokdarm) of naburige organen (pancreas, galwegen, lever en galblaas) worden onderzocht. Het onderzoek laat toe om zowel kwaadaardige aandoeningen (bv.slokdarmkanker), als goedaardige aandoeningen (bv. galstenen, cysten, ...) beter in beeld te brengen. Doorheen de echo-endoscoop kan een punctienaald worden ingebracht. Hiermee kunnen weefselcellen worden opgezogen voor verder microscopisch onderzoek. Dit is pijnloos.

Het onderzoek duurt 15 à 30 minuten.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

DSC_0664.jpg

De verdoving is vlug uitgewerkt na het onderzoek. Soms brengt men je even naar de ontwaakzaal, daarna word je naar je kamer gebracht.

 • Daar blijf je nog tot de dokter de resultaten van het onderzoek komt melden (meestal tussen 17-18 u voor een onderzoek in de namiddag, tussen 11-12u wanneer het onderzoek in de voormiddag is uitgevoerd).

 • Je kan na het onderzoek wat last hebben van buikkrampen door de ingeblazen lucht. Hoe sneller je de lucht kwijt bent, hoe sneller de pijn afneemt.

 • Als de verdoving is uitgewerkt en je geen last hebt in de buik, mag je na 1 uur eten en drinken, tenzij anders voorgeschreven door de arts.

 • Hou er rekening mee dat je niet zelf met de auto mag rijden.

 • De dag na het onderzoek kan je je normale activiteiten hervatten.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie Gastrogroep op het nummer 03 760 29 34 tijdens de kantooruren.
Patiënten van dr. Frederiks kunnen bij vragen of problemen contact opnemen op volgend nummer: 03 780 41 79
Patiënten van dr. De Geeter kunnen bij vragen of problemen contact opnemen op volgend nummer: 052 50 56 55

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60