Home > De ingrepen > ERCP

ERCP

Bij een ERCP of een Endoscopische Retrograde Cholangio-Pancreaticografie wordt een endoscoop (een flexibele slang) voorzien van een videocamera, ingebracht langs de mond. Via een buisje wordt er contrastvloeistof in de galwegen of de afvoergang van de alvleesklier gebracht, waarna röntgenfoto’s kunnen worden gemaakt. Stukjes weefsel kunnen weggenomen worden voor microscopisch onderzoek, of voor het uitvoeren van behandelingen.

 

Belangrijke informatie

Website:

GastroGroep

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Pre-operatief

 • Het is belangrijk dat je NUCHTER bent voor het onderzoek (6u voor opname vasten, wat heldere drank mag tot 2u voor opname)

 • Tanden poetsen en de keel gorgelen mag

 • Losse tandprotheses dienen verwijderd te worden vlak voor onderzoek

OPGELET!

 • Je mag de dag van het onderzoek je gebruikelijke medicatie innemen, MAAR tabletten voor suikerziekte mag je niet innemen (metformine, Glucophage® Metformax® moet zelfs 48u op voorhand onderbroken worden!)

 • Als je insuline gebruikt, moet er een aangepaste dosis worden afgesproken.

DSC_0631.jpg

Breng de dokter op de hoogte van:

 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Brilique®, Aspirine, .....)

 • eventuele problemen bij vroegere sedatie/narcose

 • een allergie of intolerantie (latex, Xylocaïne®, Dormicum®, Diprivan® ...)

 • suikerziekte

 • hartkunstklep, soms moeten dan vooraf antibiotica worden gegeven

 • hart-of longproblemen

 • zwangerschap


Opname

DSC_0544.jpg

Vlak voor het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis op het afgesproken uur. Je schrijft je in voor het dagziekenhuis en begeeft je naar de afdeling.

 • De verpleegkundige zal je begeleiden naar je kamer en vragen om een onderzoekshemdje aan te trekken. Er zal ook een infuusnaald in de arm worden geplaatst.

 • Je zal gevraagd worden je vals gebit te verwijderen en bril af te zetten.

 • Indien je attesten hebt om in te vullen, gelieve deze VOOR het onderzoek af te geven. Attesten worden niet nagestuurd.

 • Een verpleegkundige zal je met je bed naar de onderzoekskamer brengen. Het onderzoek gebeurt altijd op de afdeling radiologie.

 • De verpleegkundige zal je op de onderzoekstafel leggen en vragen een klein drankje te drinken. Dit is een middel dat schuimvorming in de dunne darm moet verhinderen om zo het zicht optimaal te houden. Je krijgt ook een suppo toegediend, die de kans op verwikkelingen vermindert.

 • Onder toezicht van de anesthesist zal je een verdoving krijgen via de infuusnaald in de arm.


Onderzoek

Langs de mond wordt de endoscoop ingebracht en opgeschoven tot in de twaafvingerige darm.

 • De uitmonding van de galwegen en afvoergang van de pancreas worden opgezocht. Langs daar wordt er contraststof opgespoten.

 • Tijdens het onderzoek wordt er ook lucht in de darmen geblazen, om de endoscoop te kunnen opschuiven.

 • Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten. Als de katheter moeilijk in de galwegen of de afvoergang van de alvleesklier te brengen is, kan het onderzoek uitlopen tot 60 minuten. Door de verdoving zal je van het onderzoek niets voelen.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

DSC_0664.jpg

De verdoving is vlug uitgewerkt na het onderzoek. Meestal brengt men je even naar de ontwaakzaal, daarna word je naar je kamer gebracht.

 • Daar blijf je nog tot de dokter de resultaten van het onderzoek komt melden (meestal tussen 17-18 u)

 • Je kan na het onderzoek wat last hebben van buikkrampen door de ingeblazen lucht. Hoe sneller je de lucht kwijt bent, hoe sneller de pijn afneemt.

 • Je mag pas eten als je toestemming hebt van de arts.

 • Hou er rekening mee dat je niet zelf met de auto mag rijden.

 • De dag na het onderzoek kan je je normale activiteiten hervatten.

 • Uitzonderlijk (indien er kans is op een alvleesklierontsteking) kan je gevraagd worden om een nacht onder toezicht in het ziekenhuis te blijven.


Contact

Als er een bloeding optreedt of je ontwikkelt buikpijn als je thuis bent, neemt u dadelijk contact op met uw maagdarmspecialist.

Contact opnemen met de consultatie Gastrogroep op het nummer 03/760.29.34 tijdens de kantooruren.
Patiënten van dr. Frederiks kunnen bij vragen of problemen contact opnemen op volgend nummer: 03/780.41.79.
Patiënten van dr. De Geeter kunnen bij vragen of problemen contact opnemen op volgend nummer: 052/50.56.55.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60