documenten bij opname


 

De Brochures

Om een zo compleet mogelijk beeld te geven is er ook een algemene brochure beschikbaar. Behandelingsspecifieke brochures kan u terugvinden op de pagina van deze behandeling.

Algemene brochure

Infobrochure anesthesie

Brochure rechten en plichten

Informatiefolder kamerkeuze

 

Voor Opname

 

Na Opname

 

U mag na uw ingreep volgende documenten verwachten:

Ontslagformulier voor de patiënt
Medische ontslaginformatie voor de huisarts

Indien van toepassing:

Voorschrift thuisverpleging
Medicatievoorschrift
Afwezigheidsattest
Verzekeringspapieren
Controle afspraak

De preanesthesievragenlijst

Preanesthesie & presedatie vragenlijst
Preanesthesie vragenlijst voor jongvolwassenen
Preanesthesie vragenlijst voor kinderen en jongeren tot 15 jaar

U ontvangt een preanesthesie vragenlijst met een akkoordverklaring. Dit is een belangrijk document voor de voorbereiding van uw ingreep. Gelieve deze aandachtig te lezen, in te vullen, te ondertekenen en mee te brengen op de dag van opname.

Questionnaire pré-anesthésie & pré-sédation
Pre-anaesthesia & pre-sedation questionnaire

Preoperatieve onderzoeken

Sommige patiënten dienen met verhoogde aandacht behandeld worden gezien hun complexe ziektebeelden. Zij worden onderworpen aan enkele preoperatieve onderzoeken. Uw chirurg zal u inlichten indien dit voor u van toepassing is.