Home > De ingrepen > Directe Laryngoscopie

Directe laryngoscopie

Een directe laryngoscopie wordt uitgevoerd op het operatiekwartier onder narcose. Met behulp van een rigide laryngoscoop worden de stembanden direct in beeld gebracht. Zo nodig kan er een biopsie worden genomen als er sprake is van een verdacht letsel. Dit is tevens de manier waarop stembandchirurgie kan worden uitgevoerd.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: de eerste nacht na de ingreep of behandeling moet uw kind onder begeleiding blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene aanwezig is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.

DAGZ-61.jpg

Ingreep

De laryngoscoop wordt via de mond ingebracht en steunt op de tanden welke beschermd worden door een tandbeschermer. Door het hoofd achterover te kantelen, heeft de arts zicht op de keelholte met strottenhoofd en de stembanden. Deze kunnen dan onder microscopisch zicht geïnspecteerd en, indien nodig, behandeld worden met zeer fijne instrumenten. Op deze manier kan een biopsie genomen worden, stembandletsels verwijderd worden of de uitgebreidheid van een tumor bekeken worden. De ingreep heeft plaats onder volledige verdoving.


Post-operatief

Stemrust
Soms wordt absolute stemrust na de ingreep opgelegd, in dat geval is zelfs fluisteren of neuriën niet toegestaan; de duur van de stemrust is afhankelijk van de aandoening en zal door de arts worden meegedeeld.

Pijnstilling
Matige pijn kan de eerste 48u optreden. Een pijnstiller mag genomen worden volgens de voorschriften.

Voeding
Koude of lauwe (ijscrème, koude dranken,...) en zachte (spaghetti, gehakt, vis,..) voedingswaren genieten de voorkeur. Gedurende een tiental dagen moet u opletten voor prikkelende of te warme voeding, harde broodkorsten, harde frieten of harde snoepjes.

Hygiëne en activiteit
Douchen en baden is toegestaan. Grote inspanningen worden best vermeden gedurende veertien dagen. Blootstelling aan hevige zon moet gedurende twee weken na de ingreep vermeden worden wegens bloedingsgevaar. Contact met zieken dient vermeden te worden.

Uil pediatrie-1 (3).jpg

Contact

Wanneer u aan bloedverlies lijdt door de neus of mond, ondraaglijke pijn ervaart, koorts maakt en/of onmogelijk kan eten of drinken, neemt u best terug contact op met de dienst NKO: 03/760.23.23 of met de spoeddienst: 03/760.60.00