Home > De ingrepen > Coloscopie

Coloscopie

De coloscopie of colonoscopie is een onderzoek waarbij een flexibele sonde (coloscoop) een kleurenbeeld geeft van de binnenzijde van de dikke darm. Een coloscoop kan ook gebruikt worden om weefselstalen te nemen en kleine ingrepen uit te voeren.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Pre-operatief

Voor een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) is een goede voorbereiding van de darm uitermate belangrijk. Er zijn verschillende manieren om de darm te reinigen. Je arts maakt hieruit een keuze die ‘op maat is gemaakt’ en rekening houdt met het tijdstip van het onderzoek, het resultaat van een eventuele eerdere reiniging, de werking van je nieren, je stoelgangspatroon,…. Zo proberen we enerzijds het ongemak van de voorbereiding tot een minimum te beperken maar anderzijds toch een zo goed mogelijke voorbereiding na te streven.

Onderzoek in de voormiddag (Moviprep)
Onderzoek in de namiddag (Moviprep)
Onderzoek in de namiddag (Picoprep)
Onderzoek in de namiddag (Plenvu)

DSC_0631.jpg

Opname

DSC_0544.jpg
 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis op het afgesproken uur. Je schrijft je in voor het dagziekenhuis en begeeft je naar de afdeling.

 • De verpleegkundige zal je begeleiden naar je kamer en vragen om een onderzoekshemdje aan te trekken.

 • Je zal gevraagd worden je vals gebit te verwijderen en bril af te zetten.

 • Indien je attesten hebt om in te vullen, gelieve deze VOOR het onderzoek af te geven. Attesten worden niet nagestuurd.

 • Een verpleegkundige zal je met je bed naar de onderzoekskamer brengen. Hier zal ook een infuus geplaatst worden.

 • Onder toezicht van een anesthesist zal je verdoving krijgen via infuusnaald in uw arm.


Onderzoek

 • Langs de anus wordt de coloscoop ingebracht en opgeschoven tot het einde van de dikke darm en/of eventueel laatste deel van de dunne darm.

 • Tijdens het onderzoek wordt er lucht in de darmen geblazen, om de coloscoop te kunnen opschuiven.

 • In de dikke darm zitten een aantal bochten, wat het onderzoek onaangenaam kan maken. Daarom kreeg je een verdoving zodat je geen hinder ondervindt.

 • Indien er poliepen in de dikke darm aanwezig zijn, kunnen die tijdens het onderzoek worden weggenomen. Je zal hier niets van voelen.

 • Via de coloscoop kunnen zo nodig nog andere handelingen worden uitgevoerd, maar deze zullen vooraf door de arts met je besproken worden, indien dit nodig zou zijn.

 • Het onderzoek duurt 15 à 30 minuten.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

 • De verdoving is vlug uitgewerkt na het onderzoek. Soms brengt men je even naar de ontwaakzaal, daarna word je naar je kamer gebracht.

 • Daar blijf je nog tot de dokter de resultaten van het onderzoek komt melden (meestal tussen 17-18 u voor een onderzoek in de namiddag, tussen 11-12u wanneer het onderzoek in de voormiddag is uitgevoerd).

 • Je kan na het onderzoek wat last hebben van buikkrampen door de ingeblazen lucht. Hoe sneller je de lucht kwijt bent, hoe sneller de pijn afneemt.

 • Wanneer u terug bent op de kamer, mag u iets drinken. Als de verdoving is uitgewerkt en je geen last hebt in de buik, mag je na 1 uur eten, tenzij anders voorgeschreven door de arts.

 • Hou er rekening mee dat je niet zelf met de auto mag rijden.

 • De dag na het onderzoek kan je je normale activiteiten hervatten.

 • Zeer uitzonderlijk (indien bv. erg grote poliepen werden verwijderd) kan je gevraagd worden om een nacht onder toezicht in het ziekenhuis te blijven.


Contact

U kan contact opnemen met de consultatie Gastrogroep op het nummer 03 760 29 34 tijdens de kantooruren.
Patiënten van dr. Frederiks kunnen bij vragen contact opnemen op volgend nummer: 03 780 41 79
Patiënten van dr. De Geeter kunnen bij vragen contact opnemen op volgend nummer: 052 50 56 55

U neemt best contact op wanneer een bloeding optreedt als je thuis bent. In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60