Home > De ingrepen > Cataract

Cataract

Cataract of staar is een vertroebeling van de ooglens die het scherp zien vermindert. Het probleem kan niet langer met een bril opgelost worden en een chirurgische ingreep is noodzakelijk.

 
 

Belangrijke informatie

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-40.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

De operatietechniek die gebruikt wordt heet ‘phaco-emulsificatie’. Deze ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving door middel van verdovende oogdruppels maar kan ook onder algemene verdoving uitgevoerd worden indien nodig.  Bij deze ingreep wordt het lenskapsel - waarin zich de troebele lens bevindt  - door de chirurg geopend. Deze eigen ooglens wordt verbrijzeld en de lensresten worden opgezogen. Tenslotte wordt, na het resterende kapsel te reinigen, de plooibare kunstlens geplaatst. Deze kunstlens gaat levenslang mee. De hele ingreep gebeurt via kleine insneden in het oog waarop geen hechtingen geplaatst moeten worden. De ingreep duurt twintig tot dertig minuten.

Elk oog heeft een unieke afmeting en vorm. De sterkte en soort lens is dus voor elke persoon verschillend en wordt berekend voor de ingreep aan de hand van de onderzoeken bij de oogarts.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

DSC_0664.jpg

Na de operatie kan u na korte tijd terug naar huis. Het geopereerde oog krijgt een verband gedurende de eerste 24 uur.

De nazorg bestaat uit oogdruppels en/of medicatie. U mag uw gewone activiteiten uitvoeren.  Alleen zware inspanningen (heffen, bukken) moeten vermeden worden gedurende de eerste week.

Na vier à zes weken kan een eventuele brilaanpassing gebeuren.


Contact

Bij vragen of problemen kan u best contact opnemen met de praktijk van uw behandelend arts:

Privéconsultatie dr. Huyghe - dr. Cardoen - dr. De Wilde - dr. Janssens - dr. Veckeneer - dr. Vermorgen: 03/776.21.67
Privéconsultatie dr. Boghaert: 03/755.41.88
Privéconsultatie dr. Boven: 03/252.46.83
Privéconsultatie dr. Deckers: 052/20.20.34
Privéconsultatie dr. Jacobs: 03/224.40.70
Privéconsultatie dr. de Vin: 0498/23.72.85

U neemt best contact op wanneer u een pijnlijk en rood oog en/of een snel verminderend gezichtsvermogen heeft.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60