Home > De ingrepen > Carpal Tunnel

Carpal tunnel

Het carpaal tunnel syndroom ontstaat doordat een zenuw (nervus medianus) ter hoogte van de pols gekneld zit. De beknelling van de zenuw ontstaat door zwelling van de pezen of het bindweefsel, waardoor de druk in de tunnel toeneemt en dus de zenuw bekneld zit in het kanaal.

 
 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.

DAGZ-30.jpg

Ingreep

De ingreep kan vaak onder loco-regionale verdoving plaatsvinden. Het gevoel in de hand blijft daarbij aanwezig maar u voelt geen pijn. De verbinding tussen de pink en duimmuis (het dak van de carpale tunnel) wordt doorgesneden, waardoor de inhoud en dan vooral de weke zenuw van de beknelling wordt verlost. Sommige chirurgen verkiezen de ingreep als een kijkoperatie uit te voeren. Na de operatie wordt een drukverband aangelegd. Nadien wordt u naar de ontwaakzaal gebracht waar men een eerste verbandcontrole uit zal voeren. Deze controle is er om bloeding uit te sluiten. Nadien keert u terug naar het dagziekenhuis waar u nog 1,5 uur verblijft.


Post-operatief

Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt en kan u eventueel een pijnstiller innemen.

Het is raadzaam de vingers gewoon te blijven bewegen al dient de handpalm wat rust te hebben en moet kracht zetten (wringende bewegingen) enkele weken worden vermeden. Deze rust is nodig voor een ongestoorde wondgenezing, omdat anders de wond open kan gaan na het verwijderen van de hechtingen.

De wond moet droog blijven. Na een week kan het verband er af gehaald worden en na tien tot veertien dagen worden de hechtingen verwijderd.

De tintelingen in de vingers nemen geleidelijk af. De onaangename sensaties verdwijnen in de meeste gevallen.

Zeer zelden vinden complicaties plaats. Deze kunnen bestaan uit infecties of nabloedingen.

Werkhervatting wordt besproken voor of na de ingreep. Spreek uw arts er gerust op aan.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met het secretariaat neurochirurgie op 03 760 21 72

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60