Home > De ingrepen > Liesbreuk

Cardioversie

Een cardioversie of elektrische reconversie is een behandelingsmethode waarbij gepoogd wordt om een onregelmatig hartritme opnieuw regelmatig te maken. Hiertoe wordt via een toestel een bepaalde hoeveelheid elektrische energie (stroomstoot) toegediend. Dit gebeurt onder algemene verdoving en is volstrekt pijnloos.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op het dagziekenhuis. Uw cardioloog heeft voor u een kamer geregeld via de opnamedienst van het ziekenhuis. Op de afgesproken datum dient u zich nuchter aan te melden aan de inschrijvingsbalie van het ziekenhuis. Uw ochtendmedicatie mag u innemen.

Nadat u bent ingeschreven, wordt u naar uw kamer gebracht. Soms (wanneer u Sintrom, Marevan of Marcoumar neemt), gebeurt er een bloedafname. Nadien wordt er door de verpleegkundige nog een elektrocardiogram genomen en neemt hij/zij met u de ingevulde vragenlijst en thuismedicatie door. Vermeld zeker of u een pacemaker hebt en eventueel een aangepast dieet volgt. Dan is het even wachten tot het uw beurt is, alvorens de behandeling kan plaatsvinden. In tussentijd wordt u een ziekenhuishemdje bezorgd en plaatst de verpleegkundige een infuuslijn. Indien aanwezig, vragen wij u om uw kunstgebit te verwijderen.

DSC_0631.jpg

Behandeling

DSC_0544.jpg

Er worden een aantal elektroden op uw lichaam gekleefd om uw hartritme te kunnen volgen. Daarnaast zult u nog een aantal apparaten zien waarmee we uw parameters nauwlettend zullen volgen. Laat dit u evenwel niet afschrikken, alles lijkt immers imposanter dan het eigenlijk is. Wanneer alles klaar is, wordt u door de anesthesist onder verdoving gebracht via een inspuiting in de infuuslijn en vindt de cardioversie plaats. Na een tiental minuutjes is alles al achter de rug en wordt u rustig wakker in uw bed. U blijft op de recovery tot u goed wakker bent. Eenmaal u terug goed wakker bent mag u terug naar uw kamer. Er wordt een controle elektrocardiogram genomen. U dient nog minstens een uur te rusten ter observatie. Wanneer u de eerste keer opstaat, gebeurt dit bij voorkeur in het bijzijn van een verpleegkundige.


Post-operatief

Cardioversie is een veilige ingreep. Indien u naast de reconversie ook een TEE onderzoek ondergaat, kan de keel soms wat geïrriteerd zijn na het onderzoek, maar dit verdwijnt meestal na één dag. Complicaties ten gevolge van de anesthesie zijn uiterst zeldzaam omdat het om een erg korte narcoseperiode gaat. U kan een lichte irritatie/roodheid ervaren op de borstkas ter hoogte van de aangebrachte geleidingspads. Deze klachten verdwijnen na enkele dagen.

Hou er rekening mee dat u niet met de eigen wagen mag rijden. De dag na het onderzoek kan u de normale activiteiten hervatten. U mag twee uur na het onderzoek eten en drinken, tenzij anders voorgeschreven door de behandelende arts.

DSC_0664.jpg

Contact

Voor dringende vragen kan u steeds de dienst cardiologie bereiken op het nummer: 03/760.23.14

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60