Home > De ingrepen > Botoxinspuiting in de blaas

Botoxinspuiting in de blaas

Bij uitgesproken problemen van overactieve blaas, die niet onder controle kunnen gebracht worden met gewone medicatie, kan botox een oplossing bieden. Hierbij wordt botox rechtstreeks ingespoten in de blaasspier. Dit gebeurt door middel van een kijkprocedure via het plaskanaal. De effecten blijven 6 tot 15 maanden merkbaar.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien u deze ingreep ondergaat, dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de opname niet gegeten heeft en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof drinkt. Bekijk ook de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van uw medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer u bloedverdunnende medicatie en/of medicatie voor diabetes inneemt. Bij twijfel kan u de achterkant van uw pre-anesthesievragenlijst consulteren of neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet uw pre-anesthesievragenlijst, uw informed consent en eventueel uw preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Begeleiding: indien u enige vorm van verdoving ondergaat, mag u niet alleen naar huis. U mag ook niet actief deelnemen aan het verkeer. De eerste nacht na de ingreep of behandeling mag u bovendien niet alleen blijven. U dient ervoor te zorgen dat tijdens de eerste nacht steeds een volwassene bij u is.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal uw ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Pre-operatief

Voor de ingreep moet kunnen uitgesloten worden dat in uw urine steriel is en er dus geen besmetting of infectie aanwezig is. Dit dient 8 tot 10 dagen voor de inspuiting plaats te vinden. Na het onderzoek neemt u contact op met uw behandelend arts om de resultaten te vernemen. Indien uw urine niet steriel is, zal u ten laatste twee dagen voor de ingreep antibiotica moeten opstarten. Antibiotica van de groep aminoglycoside dient hierbij te worden vermeden.

Als uw urine wel steriel is, zal de uroloog u een desinfecterend middel voorschrijven dat u moet innemen de avond voor de inspuiting. Dit is een preventief antibioticum.

Zwangerschapsbloedtest is aangewezen bij vrouwen die op onregelmatige wijze of geen anticonceptie nemen.

DSC_0518.jpg

Opname

DAGZ-30.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft zich in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

U krijgt een identificatiebandje waar uw naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor uw eigen veiligheid houdt u deze aan gedurende uw gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het dagziekenhuis waar u zich aanmeldt aan de balie en verder wacht in de wachtzaal. De verpleegkundige komt u daar ophalen. U wordt begeleid naar uw kamer en zorgt voor de verdere voorbereiding.


Ingreep

Wanneer botox (of botulinetoxine A) in een spier wordt ingespoten, kunnen de zenuwuiteinden in deze spier tijdelijk geen signalen meer uitzenden om de spier te doen bewegen. De spier is voor deze periode dan ontspannen. Na een tijd zal dit uitwerken omdat het systeem zich herstelt. De spieren gedragen zich dus ook opnieuw zoals voorheen.

De ingreep wordt volbracht onder lokale verdoving. De uroloog brengt via de plasbuis een cameraatje (cystoscoop) in de blaas. Na een algemeen onderzoek brengt hij via de cystoscoop een naald in waarmee hij tien tot dertig prikjes in de blaas aanbrengt met botox. Het aantal prikjes is afhankelijk van de nodige dosis. De procedure neemt vijf minuten tijd in beslag en kan eventueel op een scherm meegevolgd worden indien gewenst.

DSC_0644.jpg

Post-operatief

Hond+pediatrie-1+%283%29.jpg

Het effect van de botox kan u merken vanaf 48 uur tot 7 dagen na de inspuiting. het maximale effect wordt na twee weken bereikt.

Mobiliteit
U kan het dagziekenhuis spoedig na de ingreep verlaten en kan u uw normale activiteit meteen hervatten.

Pijn
De eerste dagen na de ingreep zal plassen wat pijnlijk zijn. Het is aangeraden om toch voldoende te drinken om de urine te verdunnen. Pijnstilling (1g) viermaal per dagvolstaat.

De techniek die wordt uitgevoerd is een standaardingreep. Echter, zoals met elke ingreep, kunnen zich soms bepaalde complicaties voordoen:

Complicaties
De urine zal de eerste uren vaak rood kleuren; dit is normaal. Als uw blaas niet kan worden leeggemaakt door sonderen en als u een verminderde straal ervaart bij het plassen of als u geregeld druk moet uitoefenen om te plassen, kan dit veroorzaakt zijn door de inspuitingen. De botox heeft ervoor gezorgd dat u de blaas minder goed kan ledigen. U zal dan uzelf dienen te sonderen (autosondage). Het risico is afhankelijk van de dosering, maar bij de meeste gevallen is dit een tijdelijk probleem van enkele weken. Uw uroloog bespreekt dit met u voor de ingreep.

Iedere ingreep brengt steeds het risico op complicaties met zich mee. Enkel de meest voorkomende worden op deze website toegelicht. Vragen in verband met complicaties richt u aan uw behandelend arts.


Contact

Bij vragen neemt u contact op met de consultatie urologie op het nummer: 03 760 23 59

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60