Besnijdenis

Een besnijdenis of circumcisie is het operatief verwijderen van een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis. Een volledige besnijdenis is het meest gebruikelijk.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

DAGZ-61.jpg

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.


Ingreep

 

De ingreep wordt steeds onder algemene narcose uitgevoerd. Dit neemt ongeveer dertig minuten tijd in beslag. Tijdens de ingreep wordt de huid losgemaakt van de eikel en ingekort. Daarna wordt de huid terug vastgehecht achter de rand van de eikel.

Het is mogelijk dat ook enkele verklevingen dienen losgemaakt te worden alvorens de voorhuid ingekort kan worden. Dit gebeurt tijdens dezelfde ingreep.


Post-operatief

Hond+pediatrie-1+%283%29.jpg

Complicaties
Meteen na de operatie is het vaak zo dat het plassen soms wat irritatie kan oproepen. De gevoeligheid van de eikel kan tijdelijk na de ingreep toenemen en neemt meestal met de tijd af. Lokale zwelling is volledig normaal en resorbeert spontaan na enkele dagen.

Om zwelling te voorkomen of te verminderen, kan het raadzaam zijn om voor een paar dagen een strakke onderbroek te dragen, waarbij de plasser naar boven wordt gebracht. In geval van hardnekkig branden bij het plassen, verandering van urinegeur, koorts boven 38 ° C, blijvend bloeden, pijn en moeite met plassen neemt u best contact op met de uroloog.

Pijn
Overgevoeligheid van de eikel is heel frequent en neemt af met de tijd.
De ingreep vereist geen grote incisies of traumatische acties. Het is wel mogelijk dat u na de ingreep pijn ondervindt. Een klassieke pijnstiller kan dan ingenomen worden.

Als er veel verklevingen waren tussen de voorhuid en de eikel dienen deze tijdens de operatie eerst losgemaakt worden alvorens te kunnen besnijden. In dit geval zal de eikel veel gevoeliger zijn de eerste dagen en is het raadzaam zoveel mogelijk contact met textiel te vermijden om te vermijden dat de wonde vastkleeft aan de stof. We raden bijvoorbeeld aan om in dit geval de eerste drie dagen geen onderbroek te dragen maar gewoon een lange t-shirt als 'kleedje'. Op deze manier droogt de wonde ter hoogte van de eikel sneller en zal er minder pijn zijn.

Mobiliteit

Na de operatie is er geen strikte bedrust nodig. Sporten (ook zwemmen) is afgeraden gedurende minimum twee weken.

De wonde
Dagelijkse wondcontrole is noodzakelijk. De wonde wordt gesloten met hechtingen die spontaan resorberen. De huidincisies genezen na ongeveer tien dagen. Het is noodzakelijk om enige tijd zalf aan te brengen op de wonde.


Contact

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de consultatie urologie op het nummer: 03 760 23 59.

In geval van dringende zorgverlening, kan u contact opnemen met dienst Spoedgevallen op het nummer: 03 760 60 60