Home > Kinderdagziekenhuis > Mama en Papa > De ingrepen > Verwijderen neuspoliepen

Verwijderen neuspoliepen

Onder het verwijderen van neuspoliepen (ook wel neusamandel of adenoïd genoemd) verstaan we het chirurgisch wegnemen van lymfoïd weefsel achteraan de neusholte, dat zodanig vergroot is, dat het aanleiding geeft tot klachten. Dan kunnen de adenoïden chirurgische verwijderd worden. Deze ingreep heet adenotomie.

 

Belangrijke informatie

Nuchterbeleid: indien uw kind deze ingreep ondergaat, zal hij of zij nuchter moeten zijn. Dit betekent dat zes uur voor de opname niet gegeten mag worden en tot twee uur voor opname maximaal een half glas heldere vloeistof mag gedronken worden. Melk moet ook ten laatste 6 uur voor de opname gedronken worden. Indien u nog borstvoeding geeft, mag dit tot 4 uur voor de opname plaatsvinden. U vindt deze informatie terug op de infofiche.

Medicatie: u zet de inname van medicatie stop zoals afgesproken met uw behandelend arts. Wees voornamelijk aandachtig wanneer uw kind medicatie voor diabetes inneemt. Inhalatiemedicatie (aerosol, puff,…) mogen niet stopgezet worden. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.

Preoperatieve documenten: vergeet zeker niet de pre-anesthesievragenlijst, het informed consent en eventueel de preoperatieve onderzoeken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Indien u bovenstaande voorzorgen niet neemt, zal de ingreep niet kunnen doorgaan. Het is dus ten strengste aangewezen dat u deze nakomt.


Opname

Voor een goede werking van de dienst en een optimale dienstverlening is het belangrijk dat u op tijd naar het ziekenhuis komt.

U schrijft uw kind in aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de inschrijvingsbalie waar de administratieve kant van uw opname geregeld wordt.

Uw kind krijgt een identificatiebandje waar zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op vermeld worden. Voor de veiligheid van uw kind, is het van belang deze aan te houden gedurende het gehele ziekenhuisverblijf.

Na de inschrijving mag u zich begeven naar het kinderdagziekenhuis. Deze bevindt zich in de kinderafdeling. Wanneer u daar binnenkomt mag u de rode voetjes op de vloer volgen en u aanmelden bij het kinderdagziekenhuis. U zal door de aanwezige verpleegkundige verder begeleid worden.

DAGZ-61.jpg

Ingreep

 

Adenoiden zijn een normaal verschijnsel, maar wanneer ze te groot zijn, kunnen ze aanleiding geven tot:
·    Neusobstructie
·    Snurken tot soms slaapapneu
·    Chronische neusloop en hoesten
·    Middenoorvocht of oorontstekingen door obstructie van de buis van Eustachius.

Wanneer de adenoiden aanleiding geven tot klachten kunnen ze chirurgisch verwijderd worden. Deze ingreep heet adenotomie. Hierbij worden de adenoiden onder algemene narcose uitgelepeld.


Post-operatief

Bloedverlies
Na de ingreep wordt de wonde niet toe gehecht, waardoor in de onmiddellijke postoperatieve periode wat bloed uit neus of mond kan lopen. Vanaf de nacht na de ingreep mag er echter geen bloedverlies meer optreden. Indien dit wel gebeurt, is dit een nabloeding en dient er onmiddellijk teruggekeerd te worden naar het ziekenhuis, zo nodig via spoed. Een nabloeding komt na adenotomie zeer zelden voor.

Koorts
De eerste dagen na de ingreep kan lichte koorts optreden. Er kan dan een koortswerend middel toegediend worden.

Vlinder pediatrie-1 (2).jpg

Pijnstilling
Er is weinig postoperatieve pijn na adenotomie. Mogelijk kan er wat keelpijn optreden daags na de ingreep. Bij pijn mag u pijnstillers innemen. Raadpleeg bij twijfel de bijsluiter. Verspreid de toedieningen gelijkmatig over de dag.

Hygiëne en activiteit
Deze ingreep geeft weinig last en vraagt geen nazorg. U kan uw dagelijkse activiteit terug hervatten.

Complicaties
Een infectie van de wonde is mogelijk en wordt gekenmerkt door koorts meerdere dagen na de ingreep. Antibiotica kunnen dan noodzakelijk zijn. Onmiddellijk na de ingreep kan wat bloed uit de neus komen. Zeldzaam kan na de ingreep bloed uit de neus of de mond blijven sijpelen. Indien dit hardnekkig aanhoudt, is het een uitzonderlijke keer mogelijk dat u weer in slaap gebracht moet worden om de bloeding chirurgisch te stelpen.


Contact

Contacteer bij vragen of problemen uw NKO-arts (03/760.23.23) of de dienst Spoedgevallen (03/760.60.00).